Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Termodynamika pro energetiku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151119 Z,ZK 4 2P+2C
Přednášející:
Jan Hrubý, Ondřej Bartoš, Michal Kolovratník
Cvičící:
Jan Hrubý, Ondřej Bartoš, Michal Kolovratník
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti studenta v oboru termomechaniky se zřetelem na důležité aplikace v energetice.

Student se seznámí s metodami výpočtu termofyzikálních vlastnosti pracovních látek, charakteristikami fázových

přechodů a vybraných případů transportu tepla a hmoty. Tyto znalosti bude aplikovat na příkladu tepelného výpočtu

výměníku tepla nebo jiného energetického zařízení. Spíše než na encyklopedické znalosti bude důraz kladen na základní

porozumění dějům, práci s literaturou, zdroji informací na internetu a softwarovými nástroji.

• Rekapitulace zákonů termodynamiky, rozšíření na otevřený systém.

• Využití termodynamických vztahů pro výpočet termodynamických vlastností (např. entalpie, rychlost zvuku) na

základě stavových rovnic.

• Stavové rovnice reálných tekutin: viriální, kubické, multiparametrické (např. IAPWS-IF97), SAFT (základy).

• Transportní termofyzikální vlastnosti – tepelná vodivost, viskozita, difuzivita.

• Fázová rozhraní, povrchové napětí, smáčení.

• Metastabilní stavy a nerovnovážné fázové přechody v tekutinách (kondenzace, var, kavitace).

• Transport tepla a hmoty ve vybraných případech – např. nucená konvekce v kanálu, transport tepla při kondenzaci.

• Aplikace znalostí na tepelný výpočet části energetického zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Poling, B.E.; Prausnitz, J.M. The properties of gases and liquids. McGraw-Hill, 2001

Bird R. B., Stewart W. E., Lightfoot E. N.: Transport Phenomena. Wiley, New York 2002

IAPWS Releases and Guidelines, www.iapws.org

NIST webbook, http://webbook.nist.gov

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:B1-531
Hrubý J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultační místnost 12115
místnost T4:B1-531
Bartoš O.
Hrubý J.

10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Konzultační místnost 12115
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5909606.html