Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Automatizace pro průmyslovou praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E371110 Z,ZK 4 2P+2L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí se základními principy automatizovaných systémů využívaných v současné průmyslové praxi, zvláště pak zaměřené na využití vyspělých postupů v duchu iniciativy Průmysl 4.0. Konkrétně se jedná o řízení programovatelnými automaty PLC a sítě těchto automatů, distribuované řídicí systémy (DCS) a jejich rozšíření o distribuovanou umělou inteligenci (DAI), Robotické výrobní systémy a regulované pohony. Průmyslová senzorika. Mikroobrábění, metody systémové integrace a MES systémy. Rozhraní člověk stroj a SCADA systémy (vizualizace a sběr dat). Databáze a kybernetická bezpečnost, datová analýza. Strojové vidění včetně optického zpracování a předzpracování obrazu a strojové učení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Řídicí systémy

2.Robotizace (CP nebo Lego)

3.Regulované elektropohony

4.Měření

5.Systémová integrace (CP ... MES)

6.Mikroobrábění

7.Industrial HMI design (CP)

8.Databáze a kybernetická bezpečnost

9.Datová analýza

10.Optické zpracování obrazu pro strojové vidění

11.Strojové vidění

12.Strojové učení

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5899706.html