Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Likvidace havárií nebezpečných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YLHN Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jana Nábělková (gar.)
Cvičící:
Jana Nábělková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Úkoly a postavení složek IZS předurčených pro zásahy při haváriích nebezpečných látek

Jednotky požární ochrany v ČR, rozdělení, vybavení, předurčenost

Úkoly jednotek PO při technickém zásahu nebo technologické pomoci, zákon o PO

Vnitřní a vnější havarijní plány ve vztahu k ochraně ŽP a ochraně před haváriemi

Stanovení množství sil a prostředků jednotek PO pro zásahy při haváriích

Ochrana přírodních zdrojů pitné vody před ropnými produkty - prevence

Možnosti složek IZS při zamezení šíření havárie, vybavení

Ochrana personálu složek IZS pro havárie

Ochrana techniky při zásahu při ropné havárii

Taktické a prověřovací cvičení jednotek požární ochrany

Hasiva a sorbenty ve výbavě jednotek požární ochrany

Výpočty množství vody a pěnidla pro zásahy při haváriích nebezpečných látek

Dekontaminace personálu a techniky jednotek požární ochrany

Požadavky:
Osnova přednášek:

.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! Bartlová, I. (2005) Nebezpečné látky I., Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 86-86634-59-0

! Kroupa, M., Říha, M. (2010) Průmyslové havárie, ISBN 978-80-86795-87

! Homburg, E., Vaupel, E. (2019) Hazardous Chemicals: Agents of Risk and Change, 1800-2000 (Environment in History: International Perspectives Book 17), Berghahn Books, ASIN: B07N1CCTV1

! Sparling, D. (2016) Ecotoxicology Essentials, 1st Edition, Environmental Contaminants and Their Biological Effects on Animals and Plants, ISBN: 9780128019474

! Pope, C., Liu, J. (2020) An Introduction to Interdisciplinary Toxicology, 1st Edition, From Molecules to Man, ISBN: 9780128136027

! Kletz, T., Amyotte, P. (2019) What Went Wrong?, 6th Edition, Case Histories of Process Plant Disasters and How They Could Have Been Avoided, ISBN: 9780128105399

? Bartlová, I. (2008) Prevence a připravenost na závažné havárie, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 788073850494

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5875806.html