Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Havárie a životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144HZIP Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Ivana Kabelková (gar.)
Cvičící:
Ivana Kabelková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Seznamy prioritních nebezpečných látek, Stockholmská úmluva o prioritních polutantech, nakládání s nebezpečnými látkami; zranitelnost, citlivost a odolnost území; index nebezpečnosti látky

Ropa a ropné látky - použití; zpracování; ropné havárie; způsoby jejich likvidace; osud v životním prostředí a vliv na jednotlivé složky životního prostředí

Příklady ropných havárií a jejich rozbor

Toxické kovy a jejich sloučeniny - použití; zpracování

Havárie s únikem toxických kovů, způsoby likvidace havárií s únikem toxických kovů; osud v ŽP a vliv na jednotlivé složky ŽP

Příklady havárií s toxickými kovy a jejich rozbor

Polyaromatické uhlovodíky (PAU) - použití; zpracování; havárie s únikem PAU

Způsoby likvidace havárií s únikem PAU; osud vŽP a vliv na jednotlivé složkyŽP; příklady havárií s PAU a jejich rozbor

Další specifické organické polutanty (dioxíny, PCB, pesticidy) - použití; zpracování; havárie s únikem specifických organických polutantů

Způsoby likvidace havárií specifických org. polutantů; osud v ŽP a vliv na jednotlivé složkyŽP; příklady havárií a jejich rozbor

Kyseliny, louhy, plyny - použití; zpracování; havárie s únikem těchto látek; způsoby likvidace; osud vŽP a vliv na jednotlivé složky ŽP

Hodnocení environmentálního rizika (Environmental risk assessment); různé metody analýzy rizika

Ionizující záření - zdroje, účinky, havárie

Požadavky:
Osnova přednášek:

.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Bartlová, I. (2005) Nebezpečné látky I., Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 86-86634-59-0

!Bartlová I. (2012) Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 9788073851125 Kroupa, M., Říha, M. (2010) Průmyslové havárie, ISBN 978-80-86795-87

!Bartlová, I. (2008) Prevence a připravenost na závažné havárie, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 788073850494

?Homburg, E., Vaupel, E. (2019)Hazardous Chemicals: Agents of Risk and Change, 1800-2000 (Environment in History: International Perspectives Book 17), Berghahn Books, ASIN: B07N1CCTV1

?Pohanish, R. (2017) Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, 7th Edition, ISBN: 9780323389686

?Sparling, D. (2016) Ecotoxicology Essentials, 1st Edition, Environmental Contaminants and Their Biological Effects on Animals and Plants, ISBN: 9780128019474

?Kletz, T., Amyotte, P. (2019) What Went Wrong?, 6th Edition, Case Histories of Process Plant Disasters and How They Could Have Been Avoided, ISBN: 9780128105399

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5875706.html