Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Metodika konstruování v podmínkách CAD

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2133012 Z 2 0P+2C česky
Přednášející:
František Lopot (gar.), Josef Kamenický
Cvičící:
František Lopot (gar.), Josef Kamenický
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Cílem předmětu je naučit správné metodiky konstuování, aby byly tvořeny CAD modely se správnými paramtry.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

•Úvod do techniky CAD. Představení CAD CAM FEM

•Představení parametrického modelování (výhody/nevýhody), adaptivní modelování (výhody/nevýhody), práce s knihovou

•Přenos dat do CAM, FEM, …Management (Správa) CAD dat – číslování, uložiště a struktura. Požadavky na výkresovou dokumentaci a CAD modely – pravidla tvorby. Kvalita CAD dat

•Proces konstrukce: Rešerše, koncept více řešení, layout, vstupy/výstupy, zhodnocení variant, výběr varianty, rozpracování (důraz na náčrt a základní výpočty).

•Koncepční parametrický model. Vazba modelu na výpočty (xls). Koncepční výkres (sestava dříve návrhový výkres). Předběžný výběr dodavatelů-vstupů. Předběžná ekonomika, termíny.

•Rozdělení na dílčí uzly. Rozpracování každého uzlu zvlášť. Detailní návrhové a kontrolní výpočty. Vazba na dodavatele – vstupy. Průběžná kontrola vstupů a návazností. Sestavení a navazbení uzlů do celkové sestavy.

•Sestavný výkres, výrobní výkresy, kusovníky, postup montáže, technické podmínky, návod, seznam náhradních dílů, (CE, prohlášení o shodě…….)

•Bezvýkresová dokumentace – 3D modely – tvorba a důležité prvky, konkrétní aplikace

•Zápočtové práce - odevzdání.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Prezentace PPT s metodickými postupy pro jednotlivá cvičení.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-334
Kamenický J.
Lopot F.

11:30–13:15
(paralelka 101)
Dejvice
Posluchárna 334
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5872006.html