Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zemědělské stroje I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131102 Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Roman Uhlíř (gar.)
Cvičící:
Roman Uhlíř (gar.), Jana Jandová, František Lopot
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět je úvod do problematiky strojních zařízení v zemědělství v oblasti rostlinné výroby. Jsou probrány základní technologické operace a konstrukce strojů a zařízení, které tyto operace zajišťují a vytváří produkty zemědělské výroby.

Vedle teorie nutné k pochopení chování produktů zemědělské výroby, budou posluchači předmětu seznámeni také s obecným návrhem těchto strojů a také s aplikací základních strojních součástí ve strojích zemědělské výroby.

Požadavky:
Osnova přednášek:

 Úvod k zemědělským strojům, základní principy zemědělské výroby (ZV). Specifika ZV. Členění technologických procesů (TP), odlišnosti rostlinné výroby (RV) od živočišné výroby (ŽV).

 Stroje pro přípravu půdy. Účel přípravy a zpracování půdy. Požadavky na přípravu půdy. Technologie zpracování půdy-požadované procesy a jejich realizace.

 Stroje pro setí rostlin. Členění TP. Secí stroje, secí kombinace. Pracovní orgány strojů. Přesné setí, dávkování osiva.

 Stroje pro sázení a přesazování rostlin. Členění TP. Sázecí stroje. Pracovní orgány strojů.

 Stroje pro výživu a ochranu rostlin. Výživa rostlin – Zavlažování, aplikace hnojiv – rozmetadla. Ochrana proti škůdcům a mechanický způsob ochrany proti plevelům – postřikovače, plečky, prosekávače.

 Stroje pro sklizeň pícnin. Členění TP. Základní způsoby sečení pícnin a realizace TP. Rozhoz, obracení, shrnování pícnin. Lisování pícnin.

 Stroje pro sklizeň zrnin. Členění TP. Způsoby realizace procesů. Sečení, mlácení zrna, čištění zrna.

 Stroje pro sklizeň okopanin a dalších plodin - brambory, cukrová řepa, cibule, mrkev.

 Stroje pro sklizeň technických plodin. Pracovní orgány strojů pro sklizeň. Stroje pro zpracování bavlny. Vyzrňování bavlny.

 Stroje a zařízení pro extrakci oleje z technických plodin a olejnin.

 Stroje pro dopravu sklizených plodin. Význam dopravy a manipulace v ZV.

 Stroje a zařízení pro skladování, konzervaci a vyskladňování krmiv. Způsoby skladování krmiv. Plnění silážních věží stacionárními a mobilními zařízeními.

 Stroje pro dobývání uskladněné siláže ze silážních jam a ze silážních věží.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

 Svoboda, J.: Teorie dopravních prostředků - vozidla silniční a terénní, ČVUT v Praze 1990.

 Hůla, J., Abrhám, Z., Bauer, F.: Zpracování půdy, Nakladatelství Brázda, s.r.o. Praha 1997.

 Syrový, O. a kol.: Stroje a zařízení v živočišné výrobě, SZN Praha 1990.

 Syrový, O.: Doprava v zemědělství, Profi Press, 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:B2-356
Uhlíř R.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultační místnost 12113
místnost T4:B2-356
Uhlíř R.
16:00–16:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Konzultační místnost 12113

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5871706.html