Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pneumatic Transport

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E163044 Z 3 1P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Teoretické základy a výpočet pneumatické dopravy zrnitých materiálů potrubím a praktické poznatky při volbě a dimenzování typu dopravy.

Požadavky:

Znalost témat: Rychlost dopravního plynu a tuhých příměsí. Tlaková ztráta při pneumatické dopravě potrubím. Výpočtové metody pneumatické dopravy. Stanovení optimálního průměru potrubí. Dimenzování průměru potrubí a dalších elementů.

Osnova přednášek:

Klasifikace a parametry systémů pneumatické dopravy. Základní veličiny. Rovnice tlakového spádu. Pohybová rovnice částice. Řešení základních případů pneumatické dopravy. Fázový diagram. Výpočtové metody. Optimalizace průměru potrubí. Části pneumatické dopravy, podavače, žlaby, potrubí. Zdroje dopravního tlaku.

Osnova cvičení:

Základní veličiny v pneumatické dopravě - vzájemné vazby. Dopravní rychlost částice a plynu. Tlaková ztráta u základních případů pneumatické dopravy. Porovnání výpočetních metod. Výpočet optimálního průměru potrubí. Pneumatická doprava dřevního odpadu.

Cíle studia:

Získání základních znalostí a dovedností v oblasti pneumatické dopravy zrnitých materiálů potrubím a praktické poznatky při volbě typu dopravy, trasy a dimenzování průměru potrubí a dalších elementů pneumatické dopravy.

Studijní materiály:

Urban, J.: Pneumatická doprava. SNTL, Praha 1964.

Hejma, J., Budinský, K.,Vávra, A., Drkal, F.: Vzduchotechnika v dřevozpracujícím průmyslu, SNTL, Praha 1981.

ZVVZ Enven Engineering, firemní literatura – www.zvvz-enven.cz

Rayman s.r.o., firemní literatura – www.rayman.cz

Hemerka J.: Teoretické základy pneumatické dopravy, studijní text k dispozici na webových stránkách ústavu, 2017

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5854606.html