Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ventilation

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E161065 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Přednášející:
Vladimír Zmrhal (gar.)
Cvičící:
Vladimír Zmrhal (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Základní poznatky pro navrhování, řízení a hodnocení větracích a klimatizačních systémů. Navrhování podle požadavků na úpravu teplného a vlhkostního stavu a kvality ovzduší v pobytových i technologických prostorech.

Požadavky:

Znalost témat: Tepelná pohoda a bilance škodlivin ve větraných a klimatizovaných místnostech. Proudění vzduchu v prostoru, vyústky pro přívod a odvod vzduchu. Vzduchotechnické sítě, ventilátor a potrubní síť. Úpravy vlhkého vzduchu v klimatizaci. Zpětné získávání tepla. Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů. Dimenzování celkového nuceného větrání pro zimu a léto. Dimenzování vzduchového klimatizačního systému.

Osnova přednášek:

Tepelná pohoda a bilance škodlivin ve větraných a klimatizovaných místnostech. Proudění vzduchu v prostoru, vyústky pro přívod a odvod vzduchu. Vzduchotechnické sítě, ventilátor a potrubní síť. Úpravy vlhkého vzduchu v klimatizaci. Zpětné získávání tepla. Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů. Dimenzování celkového nuceného větrání pro zimu a léto. Dimenzování vzduchového klimatizačního systému.

Osnova cvičení:

Procvičování témat: Tepelná pohoda osob, bilance škodlivin ve vnitřním prostředí. Návrh vyústek pro přívod a odvod vzduchu. Vzduchotechnické sítě. Úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních.Tepelná a vlhkostní zátěž prostoru. Výpočet zařízení pro celkové nucené větrání. Výpočet vzduchového klimatizačního zařízení.

Cíle studia:

Získání znalostí pro navrhování, řízení a hodnocení větracích a klimatizačních zařízení v pobytových i technologických prostorech.

Studijní materiály:

ASHRAE HANDBOOK. Fundamentals. Atlanta: ASHRAE, 2005. ISBN 1-931862-71-0

· ASHRAE HANDBOOK. HVAC Systems and Equipment Atlanta: ASHRAE, 2008. ISBN 978-1-933742-34-2

· Santamouris, M., Wouters, P.: Building ventilation. Earthscan. 2006. ISBN: 978-1-844-07130-2

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5850306.html