Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Metrologie a technologické projektování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2341090 Z,ZK 3 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Předmět uvádí do problematiky strojírenské metrologie a do základů technologického projektování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Metrologie, kalibrace, nejistota měření.

2) Způsobilost procesu měření a MSA analýza systému měření. Zdroje variability při měření.

3) Měření v 1 souřadnici. Komunální měřidla, délkoměry, chyby 1. a 2. řádu. Taylorův princip.

4) Měření ve 2 souřadnicích (měřicí mikroskopy) a měření ve 3 souřadnicích (CMM)

5) Úchylky tvaru a polohy. Zásady pro měření a vyhodnocení, měřicí metody.

6) Textura povrchu, profil povrchu. Měřicí metody.

7) Technologické projektování, obecné pojmy, terminologie

8) Rozbor součástkové základy

9) Systém skladby času

10) Normování práce

11) Ergonomie práce

12) Metody štíhlé výroby

13) Digitální podnik, Průmysl 4.0

Osnova cvičení:

1) Komunální měřidla a délkoměry

2) Komunální měřidla a délkoměry

3) Mikroskopy

4) Mikroskopy

5) Kruhovitost a profil povrchu

6) Kruhovitost a profil povrchu

7) Rozbor součástkové základny

8) Návrh výrobního procesu

9) Návrh výrobního procesu

10) Normování práce

11) Normování práce

12) Návrh ergonomického pracoviště

13) Návrh ergonomického pracoviště

Cíle studia:

Cílem studia je si osvojit základní metrologické principy a dovednosti. Předmět si klade za další dílčí cíl seznámit studenty se základními principy a metodami technologického projektování.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5835506.html