Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Design of optomechanical instruments

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E361006 Z,ZK 4 2P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Přístroje a techniky používané v lékařství a farmacii, zejména přístroje optické a diagnostické. Oční a kloubní implantáty.

Požadavky:

Účast na cvičeních, prezentace výsledků analýzy přístroje.

Osnova přednášek:

oko, mikroskop

metody a přístroje pro vyšetření zraku

korekce zrakových vad - LASIK, nitrooční implantáty

lasery pro oční chirurgii

spektrální přístroje - princip, aplikace

chromatografie

magnetická rezonance, počítačová tomografie

materiály pro kloubní náhrady

pružné kouby; materiály pro lékařskou techniku

Osnova cvičení:

příklady k přednáškám, analýza funkce a konstrukčního řešení ukázek přístrojů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Zicha J., Němcová Š.: Základy konstrukce přístrojů, ČVUT, Praha, 1998

Vejrosta V.: Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů, Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001

stránka předmětu: http://pmo.fs.cvut.cz/wiki/index.php?title=2361135:2011B

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5796006.html