Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teorie arch.,estetika I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
513TA1K ZK 2 2P+0C česky
Přednášející:
Martina Sedláková (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav teorie a dějin architektury
Anotace:

Přehled základních vybraných kategorií, pojmů a problémů estetiky. Výklad pojmů ve vztahu k architektuře (abstrakce, ideologie, ikonologie). Interpretační přístupy - mnohovrstevnatost významů.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Orientace v základních kategoriích, pojmech a problémech estetiky. Pochopení a schopnost dešifrovat soudobou architekturu na pozadí historické zkušenosti. Práce s literaturou a její rozbor.

Studijní materiály:

Zuska, V., Úvod do estetiky - Gombrich, E. H., Umění a iluze, Mukařovský, J., Studie z estetiky - Souriau, E., Encyklopedie estetiky, Victoria Publishing, Praha 1994

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5755006.html