Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Systémy řízení lidí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
G16C2501 Z,ZK 6 2P+2C
Přednášející:
Zuzana Dvořáková (gar.), Iveta Němečková
Cvičící:
Zuzana Dvořáková (gar.), Iveta Němečková
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:

Předmět se zabývá strategií a praktikami řízení lidí ve firmách. Východiskem jsou současné poznatky o personálním řízení/ řízení lidských zdrojů v zahraničí a v ČR. Záměrem je, aby student získal vědomosti o personálních praktikách používaných ve firmách s dobrou pověstí na trhu práce a procvičil si své znalosti při individuálním a týmovém řešení úkolů a případových studií. Součastí rozvoje sociálních dovedností je zpracovat, prezentovat a obhájit semestrální práci na téma, které vyžaduje zvládnout problematiku několika personálních procesů.

Požadavky:

1. Zápočet

•Účast na cvičeních - min. 80 % z časové dotace

•Zpracování semestrální práce na jedno z následujících témat:

•Rozhovor o HRM ve firmě (týmová práce 2-3 členů)

•Hodnocení pracovní motivace ve firmě (týmová práce 2-3 členů)

•Odborné časopisy o personalistice (individuální práce)

•Prezentace semestrální práce

Prezentace semestrální práce

•MS PowerPoint

•Doba prezentace max. 15 min.

•Maximální rozsah prezentace: 25 slides (týmová práce), 12 slides (individuální práce)

Odevzdání semestrální práci

•Odevzdat do Moodle do 18. 5. 2019 do 23:59

•Název souboru: K_Ident_Prijmeni_Prijmeni_Prijmeni (týmová práce), K_Ident_Prijmeni (individuální práce)

•Vkládá se semestrální práce zpracovaná v PowerPointu.

2. Zkouška

•Písemný test, 14 otevřených otázek, každá za max. 5 bodů.

•Obsah testu z přednášek a základní literatury.

•Termíny budou vypsány v KOS.

•Na termíny se registruje v KOS.

Hodnocení výsledků

Semestrální práce30 bodů

Test70 bodů

Za neomluvenou neúčast na přednášce externisty – 3 body

Celkem100 bodů

Výsledek zkoušky

• A 90 – 100

• B 80 – 89

• C 70 – 79

• D 60 – 69

• E 50 – 59

• F 49 a méně

Osnova přednášek:

1. Historie personálního řízení a přístupy k řízení lidí

2. Personální útvar ve firmě a role personalistů

3. Personální strategie a personální plánování

4. Získávání, výběr, přijímání a adaptace zaměstnanců

5. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníka

6. Vzdělávání a rozvoj pracovníka

7. Řízení kariéry a nástupnictví

8. Talent management

9. Odměňování a benefity

10. BOZP

11. Kolektivní pracovní vztahy

12. Ukončení pracovního poměru, outplacement

13. Personální informační systém

14. Specifika řízení lidí v malých a středních firmách

15. Specifika řízení lidí v multinacionálních společnostech

16. Specifika řízení lidí v neziskových organizacích

Osnova cvičení:
Cíle studia:

1. Prohloubit si znalosti o personálním řízení ve firmách získané na bakalářském stupni studia

2. Rozšířit se znalosti o strategie a praktiky při řízení lidí ve specifických podmínkách, v malých a středních firmách, multinacionálních společnostech a neziskových organizacích

3. Rozvíjet sociální dovednosti při týmovém řešení úkolu z oblasti řízení lidí

4. Získat vědomosti o integraci řízení lidí do firemních systémů a procesů

Studijní materiály:

Literatura

Základní

Armstrong, M. a Taylor, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. Chapter 4. HRM and performance. Chapter 11 Work, organization and job design. Part III Factors affecting employee behaviour. [cit. 2020-02-09]. 13th ed. Kogan Page. Dostupné z <https://www.academia.edu/18540389/Armstrongs_Handbook_of_Human_Resource_Management_Practice_1_half>

Dvořáková, Z. a kol. (2012). Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck. 592 s.

Human Resource Management. (2016). University Of Minnesota Libraries Publishing, 2016. Chapter 2. Developing and Implementing Strategic HRM Plans. Chapter 9. Succesful Employee Communication. [cit. 2020-02-09]. Dostupné z <https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/human-resource-management> https://doi.org/10.24926/8668.0801.

Human Resource Management. The Open University of Hong Kong, Chapter 7. Retention and Motivation. [cit. 2020-02-09]. Dostupné z <http://www.opentextbooks.org.hk/system/files/export/32/32088/pdf/Human_Resource_Management_32088.pdf>

Doplňková

Armstrong, M. a Taylor, S. (2020). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 15th ed. Kogan Page, 2020.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5752606.html