Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Moderní řízení podniků a projektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383020 Z 2 0P+2C česky
Přednášející:
Miroslav Žilka (gar.)
Cvičící:
Miroslav Žilka (gar.), Pavel Scholz
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je představit studentům moderní trendy a přístupy, které se v posledních letech objevují v podnikovém řízení a budou formovat i jeho budoucnost. Kurz v úvodu představuje hlavní technické a technologické trendy, které budou v nejbližší době výrazně přetvářet průmysl, jejich ekonomické, environmentální přínosy a rizika. Následně navazuje problematika informačních systémů pro řízení a plánování podnikových procesů a pro podporu manažerského rozhodování. Dále se kurz věnuje otázce moderních přístupů a nástrojů pro řízení výroby a je zakončen problematikou aktuálních trendů v oblasti projektového managementu. Ambicí kurzu není vzhledem k omezenému rozsahu poskytnout studentům detailní výklad v jednotlivých oblastech, ale přinést všeobecný pohled na aktuální trendy a přístupy v klíčových oblastech podnikového řízení. Potřebná hloubka jednotlivých oblastí je dále rozvíjena v rámci jednotlivých kurzů v magisterském studiu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Technické a technologické trendy ovlivňující současnost a budoucnost průmyslu (MZi)

2.Podnikové informační systémy (VB, ideálně externista)

3.Business Intelligence a jeho přínosy pro podniky (Ryzhkov nebo ideálně Hušek či jeho vyslanec)

4.Business hra – na hodinu v kůži ředitele podniku (VB)

5.Data, Big Data, práce s nimi, kybernetická bezpečnost (PWC, Bisnode)

6.Moderní přístupy při řízení výroby – Lean Manufacturing (MZi nebo PSch, ideálně praktik – Pokorná, Richter)

7.Moderní přístupy při řízení výroby – ukázky principů – Lean hry (MZi nebo PSch)

8.Moderní SW nástroje pro řízení a plánování výrobních systémů (PSch) 1

9.Moderní SW nástroje pro řízení a plánování výrobních systémů (PSch) 2

10.Projektové řízení – moderní principy a metody (MZi, ideálně praktik)

11.Projektové řízení – práce s nástroji pro plánování a řízení projektů (MZi nebo PŽ)

12.Práce na semestrální práci a její konzultace

13.Obhajoba semestrálních prací

Cíle studia:

Cílem předmětu je představit studentům moderní trendy a přístupy, které se v posledních letech objevují v podnikovém řízení a budou formovat i jeho budoucnost. Kurz v úvodu představuje hlavní technické a technologické trendy, které budou v nejbližší době výrazně přetvářet průmysl, jejich ekonomické, environmentální přínosy a rizika. Následně navazuje problematika informačních systémů pro řízení a plánování podnikových procesů a pro podporu manažerského rozhodování. Dále se kurz věnuje otázce moderních přístupů a nástrojů pro řízení výroby a je zakončen problematikou aktuálních trendů v oblasti projektového managementu. Ambicí kurzu není vzhledem k omezenému rozsahu poskytnout studentům detailní výklad v jednotlivých oblastech, ale přinést všeobecný pohled na aktuální trendy a přístupy v klíčových oblastech podnikového řízení. Potřebná hloubka jednotlivých oblastí je dále rozvíjena v rámci jednotlivých kurzů v magisterském studiu.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:A-310
Scholz P.
Žilka M.

10:45–12:15
(paralelka 101)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5720706.html