Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Online marketing

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C6401 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět se zabývá marketingem, marketingovou strategií a tvorbou marketingové kampaně v online prostředí. Po ukončení tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět vlivu technologie na tradiční marketingový mix. Pochopit, jak mohou digitální marketing používat ke zvýšení prodeje a rozšiřování svého podnikání. Pochopit, jak zasáhnout cílový trh v online prostředí a stanovit základní marketingové cíle digitální marketingové kampaně.

Požadavky:

Požadavky na zápočet:zpracování zadaných Case Studies. Splněné požadavky dle nastaveného harmonogramu vyučujícím. Nutné získat 70 bodů ze 100 možných.

Požadavky ke zkoušce:

Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury). Zkouška bude probíhat ústní formou prostřednictvím MSTeams.

Osnova přednášek:

1/ Moderní formy marketingu v kontextu vývoje - nové nástroje, trendy a techniky marketingu. Vývoj chápání po roce 1989. Transakční, vztahový, content marketing a emoce v marketingové komunikaci.

2/ Specifika marketingového a komunikačního mixu v online prostředí.

3/ Historie a vývoj internetu, role internetu v dnešní společnosti - cíle organizace, propojení online a offline kampaní. Příklady z praxe.

4/ Internetový marketing a jeho nástroje - vývoj, charakteristiky, cíle, mobilní marketing, internetový marketing.

5/ Řízení vztahu s online zákazníkem. Základní sociodemografický profil uživatelů na internetu. Cílové trhy a zákaznické segmenty na internetu, targeting, positioning.

6/ Webové stránky a jejich marketingová úloha - web a jeho typy, design webu, moderní trendy tvorby webových stránek. Analýza návštěvnosti webu. Příklady úspěšných webů.

7/ Internetové vyhledávače (Google, Seznam) - role a význam vyhledávače, jejich role (placená, organická reklama), konverze a typy konverzí, optimalizace pro vyhledávače - SEO (lokální a technické), copywriting.

8/ Formy internetové reklamy a jejich vývoj - emailová, textová, grafická, video, reklama, katalogy, modely platby za internetovou reklamu. Geo-marketing. PPC reklama, Display Advertising, Retargeting. Programatický nákup reklamy.

9/ Social Media Marketing - komunita na internetu - sociální sítě a jejich typy (Facebook, Twitter, Youtube, Snapchat) v ČR a zahraničí, komunikace a placená reklama, práce s influencery (bloger, vloger, youtuber, atd.) a video reklama.

10/ Měření dopadu kampaní na internetu a sociálních sítí na marketing a business.

11/ Moderní marketingové techniky na internetu - Viral, Guerilla Marketing, Flash Mob, Ambientní Marketing, Advergaming.

12/ E-shop a prodej na internetu - principy elektronického obchodování včetně typologie e-businessu (B2B a B2C), založení e-shopu, analýza podnikání e-shopu, bidovací strategie a nástroje.

13/ Online Public Relations - oslovování veřejnosti prostřednictvím nových médií a sociálních sítí, digitální Media Relations (Celebrity PR, Product PR a Corporate PR).

14/ Neuromarketing a moderní marketingové techniky - Event marketing, Product Placement, Private Labels, Retail Marketing a In-store marketing. Lobbying. Neuromarketing a možnosti aplikace, nástroje neuromarketingu.

Osnova cvičení:

Na cvičeních budou probírána Case Studies a cvičena témata jednotlivých přednášek.

Cíle studia:

Cílem předmětu je objasnění vlivu moderních informačních a komunikačních technologií jako akcelerujícího prostředku na rozvoj vztahového marketingu. Studenti, kteří úspěšně dokončí daný kurz, budou znát principy elektronického obchodování a elektronického marketingu, včetně typologie e-businessu, e-procurementu a především B2B a B2C marketingu. Studenti porozumí pronikání internetu do komunikačních aktivit (internetová reklama, mobilní marketing, internetová podpora prodeje, sociální sítě, jako například Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+).

Studijní materiály:

[P] BECK, A. Google AdWords. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2898-8.

[P] JANOUCH, V. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.

[P] SEDLÁK, M. a P. MIKULÁŠKOVÁ. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3727-7.

[D] LEVINSON, J. C. Guerilla marketing: nejúčinnější a finančně nenáročný marketing. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3546-4.

[D] SEDLÁČEK, J. E-komerce, internetový a mobil marketing od A do Z. Praha: BEN, 2006. ISBN 80-730-0195-0.

[D] VYSEKALOVÁ, J. Emoce v marketingu. Praha: Grada, 2014. ISBN: 978-80-247-4005-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5719406.html