Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Vědecké myšlení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-VEM KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Petr Klán (gar.)
Cvičící:
Petr Klán (gar.), Tomáš Houdek, Alena Libánská
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení s vědeckou metodou a jejím pohledem na objevování řádu a zákonů vesmíru, včetně aspektů lidského života. Kombinuje použití vědecké metody v přírodních vědách, matematice, informatice a humanitních vědách. Dalším cílem je uvedení do pravidel a náležitostí vědecké komunikace s použitím výzkumných článků a posterů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Vědecká metoda.

2.Historie vědy a vědecké teorie.

3.Lidská existence, transcendentní a netranscendentní přístup.

4.Redukcionismus, holismus a druhy času.

5.Řešení těžkých problémů, grit, analogie a jazyk matematiky.

6.Řeč obrázků a grafů a odborná komunikace.

Osnova cvičení:

1.Věda jako pojem; Historické souvislosti vědy.

2.Etické problémy vědy.

3.Řešení těžkých problémů, mindmaps, brainstorming.

4.Vědecká teorie.

5.Metodologie řešení vědeckého projektu.

6.Odborná komunikace: konference, články, postery.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Klán, P. (2018). Kniha vědeckého výzkumu. TIGRIS.

2.Rosen, J. (2010). Lawless Universe. Science and the Hunt for Reality. The John Hopkins University Press.

3.Kuhn, T.S. (1997): Struktura vědeckých revolucí. Oikoymenh.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TK:PU1
Klán P.
09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK PU 1
místnost TH:A-942
Libánská A.
Houdek T.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
místnost TH:A-942
Libánská A.
Houdek T.

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5712206.html