Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Dynamika křivek a ploch

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
S ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět se zabývá odvozením základních zákonů pro vývoj křivek, ploch a rozhraní a to v rámci různých formulací pro jejich popis. Jsou popsány i anizotropní modely a dále jsou odvozena vhodná numerická schémata pro diskrétní aproximaci. Jsou také zmíněny některé aplikace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Metody pro simulace dynamiky křivek a ploch – parametrický popis, vrstevnicový popis a metoda fázového pole.

2.Vývoj křivek a ploch podle střední křivosti.

3.Úloha povrchové difúze.

4.Willmorův tok a elastické křivky.

5.Anisotropní modely.

6.Numerická aproximace odvozených úloh.

7.Vyšetřování numerické stability.

8.Aplikace ve zpracování obrazu, materiálových vědách a vícefázovém proudění.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.S. Osher, R. Fedkiw: Level Set Methods and Dynamic Implicit Surfaces, Springer, 2003.

2.S. Osher, N. Paragios: Geometric Level Set Methods in Imaging, Visions, and Graphics, Springer, 2003.

3.J. Fiala, I. Kraus: Povrchy a rozhraní, ČVUT v Praze, 2009.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5695206.html