Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Bezvýkopové technologie inženýrských sítí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144BTIS Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Část vodovody a kanalizace

Organizace předmětu, základní terminologie, legislativa a normativní podklady

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Nutné podklady pro návrh a realizaci bezvýkopových technologií

Bezvýkopové technologie výstavby inženýrských sítí

Bezvýkopové technologie sanací inženýrských sítí

Stavební připravenost a rizika bezvýkopových technologií

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! Šrytr, P. a kol.: Městské inženýrství: Díl 1, Academica, 1999, ISBN: 80-200-0663-X

! Šrytr, P. a kol.: Městské inženýrství: Díl 2, Academica, 2001, ISBN: 80-200-0440-8

? Raclavský, J.: Slovník pojmů ve výstavbě - bezvýkopové technologie, ČKAIT, 2004, ISBN: 978-80-86769-24

? Stein, D.: Trenchless technology for installation of cables and pipelines, Verlag Stein & Partner, 2005, ISBN 978-3-00-014955-9

: ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

: CzSTT: Užívání bezvýkopových technologií při snižování emisí CO2 během realizací staveb inženýrských sítí, SFZP 2012 http://www.czstt.cz/sites/default/files/1.2012-2.brozura.pdf

: ISTT: Glosary, dostupné z http://www.istt.com/index/glossary

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5679306.html