Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

River Engineering and Flood Protection

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141REFP Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

The course addresses the design and dimensioning of river engineering works to create and ensure sufficient capacity of a channel as well as to ensure the ecological functions of the watercourse. Design of channels and modifications of formerly heavily engineered channels involves concepts and techniques of open-channel hydraulics and fluvial geomorphology. Special attention is paid to engineering of river channels in heavily urbanized areas and in predominantly rural landscape.

Students will learn to understand the role and importance of river engineering works within multipurpose water engineering and water management. A fluvial system can be seen from long-term perspective as the main agent of the landscape (riverscape) change due to erosion, aggradation and transport processes.

Students will master the physical laws governing flow of water, transport of sediment, dispersion of solute, and morphological changes. They will be able to design the main regulating measures in channels, i.e. flow-guiding structures, artificial levees, and channel revetments, as an example, and eliminate the negative impacts of introduced human activities.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! [1] Charlton, R. 2007: Fundamentals of Fluvial Geomorphology. London:Routledge. ISBN: 0-415-33453-5.

! [2] Schumm, S., A. 2005: River Variability and Complexity. Cambridge University Press. ISBN: 0-521-84671-4.

! [3] Julien, P.,Y. 2018: River Mechanics. Cambridge University Press. ISBN: 1-107-46277-9.

?[4] Strahler, A. 2011: Introducing Physical Geography. John Wiley & Sons. ISBN: 0-470-41811-7.

? [5] Escarameia, M. 1998: River and channel revetments: A design manual. Thomas Telford Publ. ISBN: 0-7277-2691-9.

: [6] Environment Agency 2009: The Fluvial Design Guide. (web site http://evidence.environment-agency.gov.uk/FCERM/en/FluvialDesignGuide.aspx).

: [7] The River Restoration Centre (since 1997): Manual of River Restoration Techniques. (web site http://www.therrc.co.uk/manual-river-restoration-techniques).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5662606.html