Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Drinking Water Engineering

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144DWE Z,ZK 6 2P+3C anglicky
Přednášející:
David Stránský, Bohumil Šťastný (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

V rámci předmětu získají studenti znalosti o procesech, technologiích a návrhových kritériích používaných při zásobování urbanizovaných území pitnou vodou a zároveň o specifických aplikacích, jako jsou např. bazény, lázně, zoologické zahrady, sportovní a rekreační účely ad. V první části se předmět zaměřuje na jednotlivé prvky systémů zásobování vodou, tj. odběrné objekty, úpravny vody, vodojemy a distribuční síť. Druhá část je pak zaměřena na úpravu vod pro bazénové provozy a lázeňství.

Požadavky:

Všeobecné porozumění hydraulice tlakového proudění je doporučeno

Osnova přednášek:

1. Systémy zásobování vodou (odběrné objekty, úpravny vody, vodojemy, distribuční síť).

2. Návrh odběrných objektů, úpravny vody, vodojemu, distribuční sítě.

3. Čerpací stanice (typy čerpadel, metody zapojení, regulace, pracovní postup)

4. Distribuční síť (materiály, návrh, přípojky, pokládání potrubí).

5. Stavba a provoz systémů zásobování vodou.

6. Měření a monitoring, kontrola, detekce.

7. Vývoj lázeňství (účel a cíle, legislativa)

8. Technologie nakládání s vřídly (jímání, akumulace, transport, údržba)

9. Specializované a pokročilé systémy recirkulace vody (ZOO, průmysl, bazény)

10. Výstavba balneotechnických provozů, urbanistické ukazatele, dispozice, zdroje vody.

11. Teoretické základy regenerace bazénové vody (bilanční rovnice, výměnné systémy, uspořádání)

12. Bazénové technologie (technologické vybavení, technologické procesy, materiály)

13. Ekonomické posouzení (investice, provoz), legislativa.

Osnova cvičení:

1. Výpočet potřeby vody.

2. Výpočet a návrh vodojemu.

3. Návrh výtlačného systému pitné vody.

4. Návrh tlakových pásem.

5. Výpočet vodovodní sítě - část 1.

6. Výpočet vodovodní sítě - část 2.

7. Návrh filtrů úpravny pitné vody.

8. Posouzení vydatnosti podzemního zdroje.

9. Vodohospodářská bilance bazénových vod.

10. Návrh recirkulačního okruhu úpravy vody u specializovaných provozů - část 1.

11. Návrh recirkulačního okruhu úpravy vody u specializovaných provozů - část 2.

12. Návrh chemického hospodářství u bazénových provozů.

13. Zpracování technologického schématu úpravny vod na základě výpočtu v předcházejících bodech.

Cíle studia:

Seznámit posluchače s návrhem technického zařízení a technologiemi využívaných při jímání, úpravě a distribuci pitné vody a v komunálním lázeňství.

Studijní materiály:

! Harry E. Hickey: Water Supply Systems and Evaluation Methods, 2008

? Jozef Kris: Water Treatment a Water Supply, 2013.

? Christoph Saunus: Swimming Pools: Planning - Construction - Operation ; Planning - Construction - Operation of Private and Public Indoor and Outdoor Pools Including Whirlpools and Therapeutic Pools, 2008.

Poznámka:
Další informace:
Bude vytvořena před začátkem výuky nové akreditace.
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5662406.html