Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Water and Waste Water Treatment

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144WWWT Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Přednášející:
Ivana Kabelková (gar.), Jaroslav Pollert (gar.), David Stránský
Cvičící:
Ivana Kabelková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Předmět seznamuje se základy biologických, chemických a fyzikálních procesů při úpravě a čištění vod, jak po teoretické stránce v přednáškách, tak po stránce praktické ve cvičeních.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Přednášky:

1. Úvod, základní procesy při úpravě vody a čištění odpadních vod

2. Aktivační proces

3. Nitrifikace / denitrifikace / biologické odstraňování fosforu

4. Biofilm a jeho aplikace v čistírenství

5. Anaerobní procesy, stabilizace kalu, získávání živin

6. Výměna plynů

7. Sedimentace, flotace

8. Srážení, flokulace, koagulace

9. Filtrace, adsorbce na aktivovaném uhlí

10. Chemická oxidace a dezinfekce

11. Výměna iontů, membránové procesy

12. Kombinace procesů při úpravě pitné vody

13. Kombinace procesů při čištění a opětovném užívání odpadních vod

Osnova cvičení:

Cvičení:

1. Základy hydrochemie pro úpravu a čištění vod

2. Základy hydrobiologie pro úpravu a čištění vod

3. Aktivační proces - modelování

4. Aktivační proces - modelování

5. Výměna plynů - návrh provzdušňovacího zařízení

6. Sedimentace - návrh sedimentační nádrže

7. Sedimentace - sedimentační zkouška a její vyhodnocení

8. Sedimentace - určení reologických vlastností kalu

9. Srážení, koagulace, destabilizace koloidních částic - stanovení dávky destabilizačních činidel

10. Tvorba suspenze - míchání

11. Návrh filtrace

12. Návrh membránové filtrace

13. Diskuze a konzultace

Cíle studia:

Účelem předmětu je seznámení se se základy biologických, chemických a fyzikálních procesů při úpravě a čištění vod. Studenti by následně měli být schopni posoudit stávající úpravny pitné vody a čistírny odpadních vod a kombinovat procesy pro návrh nových zařízení pro daný účel.

Studijní materiály:

! Henze M., Harremoes, P., la Cour Jansen J. and Arvin E. (2002). Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes, Springer.

! Suzanne Monaghan: Water Treatment Manual, 2011

? Wastewater Treatment Plant Design (Book + Student Workbook) P. Aarne Vesilund 2003, ISBN: 1 84339 024 8, 1 84339 052 3.

Poznámka:
Další informace:
bude vytvořena před začátkem výuky nové akreditace http://kzei.fsv.cvut.cz/vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5662306.html