Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Technická dokumentace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B14TDO1 KZ 4 1P+2C česky
Korekvizita:
Přednášející:
Ivana Nová (gar.)
Cvičící:
Ivana Nová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

V předmětu TECHNICKÁ DOKUMENTACE jsou studenti seznamováni s tvorbou grafické a textové technické dokumentace a odborné prezentace v projekční a konstrukční činnosti a jejím obhájením se zaměřením na elektrotechniku. Probírají se základy technického kreslení (promítání, zobrazování, kótování, udávání kvalitativních údajů atd.), technické normalizace, tvorby textové technické dokumentace (referát, semestrální, bakalářská a diplomová práce, technická zpráva) a základy přípravy odborné prezentace. Polovina hodinového rozsahu cvičení je věnována seznamování a procvičování základů práce s grafickým editorem ProgeCAD.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod, druhy a třídění technické dokumentace, způsoby zpracování, normalizace.

2.Zobrazování v technické dokumentaci.

3.Určování tvarových a rozměrových parametrů v technické dokumentaci.

4.Určování tvarových a rozměrových parametrů v technické dokumentaci.

5.Zásady a pravidla tvorby technických textových dokumentů.

6.Základy typografie.

7.Typy textových dokumentů a softwarové nástroje pro jejich tvorbu.

8.Základní pravidla tvorby prezentace.

9.Základní zásady a způsoby prezentace odborného textu.

10.Předepisování kvalitativních parametrů v technických dokumentech.

11.Výkresová dokumentace elektromechanických prvků a spojů.

12.Elektrotechnické značky.

13.Elektrotechnická schémata a diagramy.

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1. Seminář. Úvod, organizace cvičení. Kreslení náčrtu kostičky, zadání úloh.

2. Grafický editor AutoCAD. Základy ovládání, kreslicí příkazy.

3. Seminář. Náčrt zadané elektrotechnické součástky.

4. Grafický editor AutoCAD. Kreslicí a zobrazovací příkazy.

5. Seminář. Tvorba technického textového dokumentu v elektronické formě.

6. Grafický editor AutoCAD. Modifikační příkazy.

7. Seminář. Úvod do prezentační techniky. Odevzdání zadaného elektronického dokumentu.

8. Grafický editor AutoCAD. Doplňování slepého výkresu. Samostatné procvičování.

9. Seminář. Náčrt návrhu elektrotechnického schématu.

10. Grafický editor AutoCAD. Kreslení výkresu zadané elektrotechnické součásti.

11. Seminář. Předvedení vytvořené odborné prezentace na zadané téma.

12. Zápočtový test.

13. Seminář. Předvedení vytvořené odborné prezentace na zadané téma.

14. Grafický editor AutoCAD. Dokončení výkresu elektrotechnické součásti. Hodnocení.Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Šťastný J., Třeštík B.: Manuál technické dokumentace. Vydavatelství Kopp, České Budějovice 2006

Novák F., Linkeová I.: Technical Documentation. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004

Linkeová, I., Novák, F.: Vybrané partie z technického kreslení. Knižnice Gradient. Praha 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:E1-8
Nová I.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-8
Nová I.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Cvičebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5611406.html