Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Elektrické pohony a trakce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M14EPT1 Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Jan Bauer, Jiří Lettl (gar.)
Cvičící:
Jan Bauer, Ondřej Lipčák
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

První část předmětu je zaměřena na základy dimenzování elektrických pohonů se střídavými motory při různých způsobech napájení a různých typech zatížení, jejich spolehlivost, provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu a pro speciální účely i potřebnou technickou dokumentaci. V druhé části jsou studenti seznámeni s matematickým modelováním, strategiemi řízení (vektorové řízení, přímé řízení momentu) a základními technikami odhadování parametrů asynchronního motoru. Dále je proveden rozbor řízení a nelineárního chování dvouúrovňového napěťového střídače osazeného prvky IGBT jakožto nejčastěji používaného napájecího měniče pro asynchronní motory.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu: samostatné vypracování laboratorních úloh, získání minimálně 50 % z celkového počtu bodů.

Osnova přednášek:

1.Dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory

2.Dimenzování pohonu s asynchronním motorem napájeným z měniče kmitočtu

3.Pohony s ventilátorovou charakteristikou

4.Elektrické pohony v prostředí s nebezpečím výbuchu

5.Spolehlivost elektrických pohonů

6.Elektrické pohony pro speciální účely

7.Technická dokumentace

8.Matematický model asynchronního motoru

9.Náhradní schémata, měření parametrů

10.Vektorová regulace

11.Frekvenční měnič a jeho řízení, zkreslení výstupního napětí

12.Přímé řízení momentu

13.Bezsenzorové řízení a odhadování parametrů

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Bezpečnost práce, náplň cvičení, požadavky na protokoly, hodnocení práce

2.Zadání 1. úlohy: Modelování regulovaného stejnosměrného cize buzeného motoru

3.Řešení 1. úlohy

4.Zadání 2. úlohy: Modelování asynchronního motoru napájeného ze sítě

5.Řešení 2. úlohy

6.Řešení 2. úlohy

7.Měření 3. úlohy: Trakční vlastnosti elektromobilu

8.Zadání 4. úlohy: Modelování vektorové regulace asynchronního motoru

9.Řešení 4. úlohy

10.Řešení 4. úlohy

11.Zadání 5. úlohy: Modelování přímého řízení momentu asynchronního motoru

12.Řešení 5. úlohy

13.Řešení 5. úlohy

14.Kontrola vypracovaných protokolů, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Studijní materiály na serveru Moodle. Dostupné z: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4205

[2]J. Javurek. Regulace moderních elektrických pohonu. Praha: Grada, 2003.

[3]K. Zeman, Z. Peroutka, M. Janda. Automatická regulace pohonů s asynchronními motory. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004.

[4]P. Kobrle, J. Pavelka. Elektrické pohony a jejich řízení. V Praze: České vysoké učení technické, 2016.

[5]J. Balátě. Automatické řízení. 2. přeprac. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004.

[6]N.P. Quang, J. Dittrich, Vector Control of Three-Phase AC Machines: System Development in the Practice. 1. Aufl. ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag; 2008.

[7]P. Vas, Sensorless Vector and Direct Torque Control. Oxford, Oxford University Press, 1998.

[8]M. Popescu, Induction Motor Modelling for Vector Control Purposes, Helsinki University of Technology, Laboratory of Electromechanics, Report, Espoo 2000, 144 p.

[9]B. K. Bose, Modern power electronics and ac drives. PHI Learning Private Limited, New Jersey, 2013.

[10]M. Sokola, “Vector Control of Induction Machines Using Improved Models,” Ph.D. dissertation, Liverpool John Moores University, Liverpool, 1998.

[11]P. Vas, Parameter Estimation, Condition Monitoring, and Diagnosis of Electrical Machines. Oxford, U.K.: Clarendon, 1993.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M14EPT1
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A4-305
Lipčák O.
Bauer J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:B3-259
Lettl J.
Bauer J.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultacka
Út
místnost T2:E1-8
Lipčák O.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Cvičebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5609506.html