Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy podnikání a účetnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B16ZPU KZ 5 2P+2C česky
Přednášející:
Oldřich Starý (gar.)
Cvičící:
Michaela Makešová, Josef Černohous, Blanka Kučerková
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy podnikatelské činnosti. Probírají se vybrané právní formy podnikání, rozvaha, výsledovka, ukazatelé hospodaření firmy a analýza silných a slabých stránek firmy, metody kalkulace nákladů, orientace v daňovém systému a sestavení podnikatelského plánu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Právní formy podnikání.

2. Majetková a kapitálová struktura podniku.

3. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy.

4. Oceování aktiv a závazků, dlouhodobá, krátkodobá aktiva, odepisování majetku.

5. Finanční výkazy a jejich struktura. Rozvaha, výsledovka, cash flow.

6. Základní ukazatele hospodaření firmy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita.

7. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Bod zvratu.

8. Klasifikace náklad (účelové a druhové), metody kalkulace nákladů, přímé a nepřímé náklady, nabídková cena.

9. Podnikatelský plán.

10. Základní metody analýzy trhu, zákazníka, konkurence a distribuce.

11. Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby - SWOT analýza.

12. Systém daní v ČR. Veřejné finance, daň z příjmu, spotřební daň, DPH.

13. Organizační struktura firmy. Firemní procesy a řízení firmy.

14. Řízení lidí a týmů, motivace a hodnocení zaměstnanců.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, Praha, 2011, 5.vydání

Synek M. a kol.: Podniková ekonomika, Beck, Praha, 2010, 5.vydání

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B16ZPU
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost JP:B5-576
Makešová M.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
místnost T2:C3-340
Starý O.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340
místnost T2:C4-363
Makešová M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Cvicebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5603406.html