Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Úvod do ekonomiky energetiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B16UEE1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Studenti jsou seznámeni se základním přehledem o energetice jako odvětvím, o pravidlech podnikání v energetickém odvětví, o ekonomické regulaci zúčastněných subjektů a o energetice v kontextu politik ČR a EU. Dále jsou studenti seznámeni se základními principy fungování trhů se silovou elektřinou a podpůrnými službami a teplem. Součástí předmětu je i přehled ekonomických aspektů integrace OZE do ES.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Energetické odvětví jako systém

2. Podnikání v energetických odvětvích

3. Trhy s energiemi ? kontext ČR a EU

4. Trh s elektřinou ? subjekty, principy obchodování

5. Teplárenství ? ekonomické a systémové aspekty

6. Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy

7. Systémové a podpůrné služby a trh s nimi

8. Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady

9. Náklady v přenosu a distribuci elektřiny

10. Ekonomické a technické aspekty OZE

11. Principy regulace v energetickém odvětví

12. Energetická politika ČR a EU a její ekonomické souvislosti

13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR a EU

14. Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7

Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011

Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006

Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5603306.html