Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy mikroekonomiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B16MIK Z,ZK 5 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy mikroekonomie a souvisejícím finančním rozhodováním. Cílem je vysvětlit základní mikroekonomické koncepty a jejich praktické aplikace. Po seznámení se základními principy chování racionálně rozhodujícího se spotřebitele a chování výrobce s cílem maximalizace zisku, následuje koncept časové ceny peněz se základní finanční matematikou. Student se pak podrobně seznamuje s kritériem čisté současné hodnoty a vnitřním výnosovým procentem pro posouzení ekonomické výhodnosti projektů. Analyzuje riziko rozhodování pomocí citlivostní analýzy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do ekonomie, základní pojmy.

2. Trh, poptávka a nabídka, tržní ceny.

3. Elasticita (pružnost), racionální volba a chování spotřebitele.

4. Chování výrobce: náklady a příjem na dokonalém trhu

5. Chování výrobce: maximalizace zisku na dokonalém trhu

6. Časová cena peněz

7. Finanční matematika - úrokový počet, střadatel, zásobitel.

8. Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení.

9. Dlouhodobé financování.

10. Rozhodovací metody pro výběr investic.

11. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.

12. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.

13. Citlivostní analýza.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Fialová H. ? Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl I. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013.

Fialová H. ? Ambrožová A. ? Jandera J., Čísla a čáry v ekonomii, A plus, Praha 2013.

Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, 2011

Růžičková P., Roubíčková M.: Finanční management, Grada, 2012

Fotr J., Hnilica J.:Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování, Grada, 2014

Elektronický systém moodle s materiály k samostudiu a k zadávání samostatných úloh studentům

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5601306.html