Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Radarové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M99RAD Z,ZK 6 2P+2L česky
Přednášející:
Tomáš Kořínek (gar.), Pavel Kovář, Pavel Puričer
Cvičící:
Tomáš Kořínek (gar.), Pavel Kovář, Pavel Puričer
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy a metodami radiolokace. Studenti získají během studia nejen obecný přehled o radarových systémech a jejich použití (aplikace), ale i znalosti související se šířením a zpracováním radarových signálů a informací, interpretaci výsledků signálového zpracování a v neposlední řadě i znalosti vnitřní struktury (hw komponenty). V rámci předmětu budou probírány letecké radarové systémy (aktuálně používané), dopravní radary, automotive radary a dále speciální typy radarů jako např. georadary a radary pro dálkový průzkum.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do radarových systémů - vývoj radarové techniky, aplikace radarů (letectví, automotive, doprava, sledování počasí, dálkový průzkum Země, vojenské aplikace), základní pojmy v oblasti radarové techniky.

2. Radarová rovnice, kmitočtová pásma, šíření rádiových vln, útlum v atmosféře, efektivní odrazná plocha (RCS), stealth technologie.

3. Radarové vysílače - Struktura vysílačů - komponenty, zdroje vf signálu, koncové výkonové stupně, základní parametry vysílačů.

4. Radarové přijímače - struktura přijímačů, komponenty, lokální oscilátory, základní parametry přijímačů, šumové parametry.

5. Radarové antény - reflektorové antény a ozařovače, anténní řady, fázované anténní řady, monopulzní anténa, parametry antén, antény pro 2D/3D radar, konstrukce antén.

6. Typy radarových signálů (CW, pulsní, DSSS), metody zpracování signálu.

7. Určování vzdálenosti, nejednoznačnost, Dopplerovská filtrace, slepé úhly a rychlosti.

8. Určování pozice radarového cíle. Metody zpracování radarových měření. Algoritmy triangulace, multilaterace (hyperbolická, eliptická metoda).

9. Neletecké radarové systémy - radary pro měření rychlosti, automotive radary, říční radar, radarové detektory pohybu.

10. Letecké radarové systémy - přehledový radar, letištní přehledový radar, přehledový pozemní radar, přistávací radar, sekundární radar, multilaterační systémy.

11. Letecké radarové systémy - sekundární přehledový radar, módy A, C a S, squitter, extended squitter, ADS-B, ADS-C, TCAS.

12. Letecké radarové systémy - primární, sekundární a terciární zpracování radarových signálů a radarových měření.

13. Letecké radarové systémy - pasivní radary, principy, signály, určení polohy cíle a přesnost.

14. Radarové systémy pro sledování počasí a dálkový průzkum - meteorologické radary, georadar (Ground Penetrating Radar - GPR), radar se syntetickou aperturou (Synthetic Aperture Radar - SAR).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Richards, M., A., Scheer, J., A., Holm, W., A., Principles of Modern Radar: Basic Principles, SciTech, 2010.

2. Melvin, W., L., Scheer, J., A. Principles of Modern Radar: Radar Applications, SciTech Publishing, 2014.

3. Skolnik M., I., Radar Handbook, 3rd Edition, McGraw-Hill Education, 2008.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M99RAD
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:B2-621
Kořínek T.
Kovář P.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
místnost T2:B2-626
Kořínek T.
Puričer P.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
místnost T2:B2-621
Kořínek T.
Puričer P.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5597906.html