Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Svařování a pájení v elektrotechnice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BVB13SPE KZ 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Karel Dušek (gar.), Josef Sedláček (gar.)
Cvičící:
Karel Dušek (gar.), Josef Sedláček (gar.), Ivana Beshajová Pelikánová, Martin Plaček, Ondřej Rezek
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět se zabývá současnými metodami svařování a pájení kovů, zejména s ohledem na aplikace v elektrotechnickém průmyslu a mikroelektronice. Jsou prezentovány metody svařování plamenem, obloukovému svařování obalovanou elektrodou, WIG, MIG, MAG, laserovému svařování, plasmovému svařování, svařování elektronovým svazkem, odporovému a vf svařování. Zvláštní pozornost je věnována technologii pájení a wire bondingu. Praktická cvičení poskytují základní kurz svařování elektrickým obloukem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B13SPE

Požadavky:

Účast na úvodní přednášce předmětu je povinná, studenti absolvují školení BOZP při svařování el. obloukem. Bez absolvování školení nebudou moci provádět praktická cvičení.

Osnova přednášek:

Úvod, zásady bezpečnosti práce při svařování dle ČSN 050630 a 050610.

Metody svařování a pájení. Svařování plamenem.

Svařování elektrickým obloukem. Metoda MMA. Přídavné materiály, svařovací elektrody.

Svařování v ochranné atmosféře. Metody MAG, MIG, WIG.

Svařovací zdroje pro obloukové svařování.

Odporové svařování. Exkurze na robotizovaném svářecím pracovišti.

Svařování plazmatem, laserem a elektronovým svazkem.

Vady svarových spojů. Mechanické zkoušky svarů.

Ultrasonického svařování v mikroelektronice. Wire-bonding.

Fyzikální principy pájení. Pájky, pájecí pasty.

Metody pájení v elektrotechnice a elektronice.

Diagnostika a vady pájených spojů.

Exkurze na specializovaném pracovišti pájecích technologií.

Lepení. Svařování plastů.

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost při svařování a pájení.

2. Ovládání svařovacího zařízení, elektrický oblouk.

3.Stykový T- svar,ocel, tloušťka 8 mm.

4. Zkoušky mechanických vlastností materiálů.

5. Stykový I-svar, ocel tloušťka 5 mm.

6. Zkouška statickým tahem, zkoušky tvrdosti, vrubová houževnatost.

7. Stykový V-svar, ocel, 8 mm.

8. Studium struktur na mikroskopech.

9. Stykový V-svar podložený, ocel,10 mm.

10. Nedestruktivní zkoušky.

11. Koutový svar,ocel.

12. Metody pájení.

13. Metody pájení.

14. Zápočtový test.

Cíle studia:

Seznámení studentů se současnými metodami svařování, pájení a spojování materiálů v elektrotechnice a mikroelektronice.

Studijní materiály:

[1] Lipták, J., Sedláček, J.:Úvod do elektrotechnických materiálů. Skripta ČVUT, Praha 2008

[2] Althouse, D. A., Turnquist, C. H., Bowditch, W. A., Bowditch W. A., Bowditch, M.A.,: Modern Welding, Goodheart-Willcox Publisher 18604 West Creek Drive Tinley Park, 2013

[3] Minařík, V.: Přehled metod svařování. ZEROSS Ostrava 2011

[4] Schwartz, M. editor.: Soldering: Understanding the Basics, ASM international, 2014

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BVB13SPE
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:G3-14
Rezek O.
Dušek K.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:C3-337
Sedláček J.
Dušek K.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337
místnost T2:G1-122b
Rezek O.
Dušek K.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:G3-14
Beshajová Pelikánová I.
Dušek K.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:G3-14
Beshajová Pelikánová I.
Dušek K.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:C4-261
Rezek O.
Dušek K.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř 261
místnost T2:G1-122b
Beshajová Pelikánová I.
Dušek K.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:G1-122b
Beshajová Pelikánová I.
Dušek K.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:C4-261
Beshajová Pelikánová I.
Dušek K.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř 261
místnost T2:C4-261
Beshajová Pelikánová I.
Dušek K.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř 261
Út
místnost T2:G3-14
Plaček M.
Beshajová Pelikánová I.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:G3-14
Beshajová Pelikánová I.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:G3-14
Beshajová Pelikánová I.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:G3-14

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:G1-122b
Plaček M.
Beshajová Pelikánová I.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:G1-122b
Beshajová Pelikánová I.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:G1-122b
Beshajová Pelikánová I.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:G1-122b

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:C4-261
Plaček M.
Beshajová Pelikánová I.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř 261
místnost T2:C4-261
Beshajová Pelikánová I.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř 261
místnost T2:C4-261
Beshajová Pelikánová I.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř 261
místnost T2:C4-261

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř 261
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:G1-122b
Rezek O.
Dušek K.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:G1-122b
Rezek O.
Dušek K.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:G1-122b
Beshajová Pelikánová I.
Dušek K.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:G1-122b
Beshajová Pelikánová I.
Dušek K.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:G3-14
Rezek O.
Dušek K.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:G3-14
Rezek O.
Dušek K.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:G3-14
Beshajová Pelikánová I.
Dušek K.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:G3-14
Beshajová Pelikánová I.
Dušek K.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:C3-337
Sedláček J.
Dušek K.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337
Út
místnost T2:G1-122b
Plaček M.
Beshajová Pelikánová I.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:G1-122b
Plaček M.
Beshajová Pelikánová I.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:G1-122b
Beshajová Pelikánová I.
Plaček M.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:G1-122b
Beshajová Pelikánová I.
Plaček M.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator 122
místnost T2:G3-14
Plaček M.
Beshajová Pelikánová I.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:G3-14
Plaček M.
Beshajová Pelikánová I.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:G3-14
Beshajová Pelikánová I.
Plaček M.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
místnost T2:G3-14
Beshajová Pelikánová I.
Plaček M.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Svařovna 25/B
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5593606.html