Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Zvuková technika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M37ZV2A Z,ZK 6 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Tento předmět se zabývá pokročilými tématy týkající se zvukové techniky v nahrávacích studiích,

jmenovitě prostorovou akustikou, snímáním, záznamem a reprodukcí multikanálových signálů,

zpracováním digitálních zvukových signálů, jeho vlivem na vnímání, optimalizací signálů z

psychoakustického hlediska.

Požadavky:

Základní znalosti problematiky na úrovni předmětu Zvuková technika (jeho absolvování ale není podmínkou zápisu předmětu).

Osnova přednášek:

1. Akustika uzavřených prostorů

2. Subjektivní a objektivní metody hodnocení akustiky prostoru

3. Metody úprav akustiky uzavřeného prostoru

4. Měřicí metody v prostorové akustice

5. Akustika malých prostor

6. Zvuková izolace prostoru

7. Ozvučování

8. Důsledky diskretizace signálu na vjem zvuku, dithering

9. Psychoakustická optimalizace zvukových signálů

10. Digitální záznam zvuku. Moderní záznamové formáty

11. Magnetický analogový záznam zvuku

12. Mechanický a optický analogový záznam zvuku

13. Metody rekonstrukce a restaurace archivních zvukových záznamů

14. Vícekanálové snímání zvuku, jeho zpracování a reprodukce v prostoru, komprese vícekanálových záznamů

Osnova cvičení:

1. Úvod

2. Akustické pole v uzavřeném prostoru

3. Návrh akustických úprav

4. Akustická měření uzavřených prostorů

5. Exkurze do dozvukové komory

6. Auralizace - pomocná metoda návrhu v prostorové akustice

7. Subjektivní porovnání vícekanálových metod snímání zvuku

8. Analýza vlivu diskretizace zvukových signálů, signál nízké úrovně

9. Analýza metod psychoakustické optimalizace zvukových signálů (dithering, noiseshaping)

10. Noiseshaping vyšších řádů, sigma-delta modulace

11. Měření základních charakteristik záznamu zvukových signálů na CD, DVD a SACD

12. Parametry analogového záznamu zvuku, restaurování archivních nahrávek, odstranění typických artefaktů

13. Exkurze - výroba hudebních nosičů

14. Prezentace výsledků, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kadlec, F.: Zpracování akustických signálů. Skripta. Praha: ČVUT, FEL. 2005.

Kahrs, M.- Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Boston: Kluwer Academic Publishers. 1998.

Talbot-Smith, M.: Audio Engineer's Reference Book. Oxford: Focal Press. 2002.

Eargle, J. : Handbook of recording engineering. Springer 2006

Kolmer, F., Kyncl, J.: Prostorová akustika, SNTL/ALFA Praha 1980

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5592806.html