Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie pilotního výcviku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21TPLV Z,ZK 8 4P+4C česky
Přednášející:
Filip Bartůněk, Roman Matyáš, Jan Žižka
Cvičící:
Filip Bartůněk, Roman Matyáš, Jan Žižka
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Výuka teoretických znalostí potřebných pro vstup do první fáze integrovaného výcviku. Výuka se řídí osnovami uvedenými v příručkách CZ/ATO-010. Předměty a jejich minimální rozsah je v souladu s požadavky nařízení EU č. 1178/2011 a předměty jsou číslovány v souladu s Částí FCL 010 až 090. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je získání základních teoretických znalostí v integrovaném výcviku, potřebných pro vstup do první fáze praktické části integrovaného výcviku. Předmět je zakončen přezkoušením teoretických znalostí na úrovni PPL.

Studijní materiály:

Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2006

Oxford / Jeppesen Theoretical Knowledge Manual (Teorie ATPL)

Ing. Beneš a kolektiv autorů - Učebnice pilota

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5584206.html