Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Bezpečnost a ochrana civilního letectví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y1BC KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Jakub Kraus, Andrej Lališ, Slobodan Stojić, Markéta Šedivá Kafková, Roman Vokáč
Cvičící:
Jakub Kraus, Andrej Lališ, Slobodan Stojić, Markéta Šedivá Kafková, Roman Vokáč
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Historie vývoje bezpečnosti letecké dopravy. Moderní nástroje pro řízení bezpečnosti. Návrh bezpečnostních systémů.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat přehled o vývoji a využití moderních nástrojů v bezpečnosti a ochraně civilního letectví jako i předpisech a provozních postupech na zajištění bezpečnosti a ochrany civilního letectví na národní a mezinárodní úrovni.

Studijní materiály:

Leveson, N. Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. The MIT Press, Cambridge, Mass, 2012.

Price, J. a Forrest J. Practical Aviation Security: Predicting and Preventing Future Threats. Butterworth-Heinemann, Cambridge, 2016.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5583106.html