Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Programové prostředky pro řešení diplomových prací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PRDP Z 3 1P+1C česky
Přednášející:
Lenka Hanáková, Vladimír Socha
Cvičící:
Lenka Hanáková, Vladimír Socha
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Sylabus předmětu je orientovaný zejména na řešení přidružených problémů v DP a to na podnět studentů, přičemž jednotlivé lekce budou stanovenou problematiku probírat právě na konkrétních příkladech podle potřeb a návrhů studentů. Předmět tedy bude mít flexibilní formu, díky níž by mělo dojít k prohloubení znalostí studentů při práci v prostředí Matlab.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je koncipovaný pro projektovou část výuky na Fakultě dopravní. Myšlenkou předmětu je zaměření na konkrétní řešení projektů studentů v rámci jejich diplomových prací. Cílem předmětu je poskytnou oporu studentům při řešení konkrétních problémů v jejich diplomových pracích s využitím programového prostředí Matlab.

Studijní materiály:

Attaway, Stormy. Matlab: a practical introduction to programming and problem solving. Butterworth-Heinemann, 2013.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5583006.html