Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Cizí jazyk 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104YCX1 Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

1. Rozřazovací test, seznámení s požadavky

2. Úvodní prezentace studentů, studium na vysoké škole, Lekce I z odborných skript

3. Procvičování slovní zásoby z lekce I, gramatická a poslechová cvičení

4. Lekce II, téma: Stavební materiály a jejich vlastnosti - četba a překlad, párové rozhovory

5.Téma: Průmyslová revoluce, gramatická a překladová cvičení, prezentace

6. Lekce III, téma: Beton, jeho druhy, vlastnosti a použití, gramatická cvičení, poslech

7. Četba a překlad matematických a fyzikálních výrazů, určování geometrických tvarů, test slovní zásoby

8. Lekce IV, téma: Konstrukce budov - jednotlivé části, nosné a nenosné konstrukce, TZB, párové rozhovory

9. Téma: Energeticky úsporná budova, Mrakodrapy - popis a návrh, kontrolní test, gramatická cvičení

10. Lekce V, téma: Jednotlivé architektonické styly, popis budov, sociální bydlení - diskuze, prezentace

11. Téma: Typologie budov - obytné a ostatní, základní urbanistické pojmy, návrh veřejných prostor, skupinová práce

12. Moderní architektura, diskuze, prezentace

13. Shrnutí učiva, zápočtový test

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!H. Horká, S. Giormani, P. Martincová, R. Nivenová: Professional English for Civil Engineerinng, nakl. ČVUT v Praze, 2017, ISBN: 978 - 80 - 01 - 05995 - 1.

!A. Hanáková, J. Dressel: Deutsch im Bauwesen, nakl. ČVUT v Praze, 2013, ISBN: 978 - 80 - 01 - 04591 - 6.

!M. Robovská: Le Cours de francais pour le Génie Civil et d´Architecture, VUT Brno, 1999, ISBN: 802 - 141 - 1570.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5582106.html