Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Úvod do programování v Pythonu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818UPYT Z 2 2 česky
Přednášející:
Petr Kubera (gar.)
Cvičící:
Petr Kubera (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s programováním v Pythonu (verze 3.). Studenti jsou nejprve seznámeni se základními programovými konstrukcemi v Pythonu (podmínky, cykly, funkce). Je zde věnován prostor jak objektovému, tak i funkcionálnímu paradigmatu. V další části kurzu jsou studenti seznámeni s využitím Pythonu jak v oblasti vědecko-technických výpočtů (knihovny NumPy, SciPy, SymPy), tak i v oblasti vývoje GUI aplikací, či zpracování dat (databáze).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Prostředí Pythonu, interaktivní užití a skriptování, základní vlastnosti jazyka

2. Podmínky, cykly, funkce

3. Seznamy, slovníky, iterátory

4. Práce se soubory a adresáři

5-6. Objektové programování v Pythonu (úvod do OOP, třídy, vlastnosti, metody)

7. Funkcionální programování v Pythonu (map, zip, lambda výrazy,?)

8-9. Úvod do NumPy, SciPy (ndarray, broadcasting, vektorizace), vizualizace dat

10. Tvorba GUI, použití knihoven PyQt,Kivy,..

11. Export dat, práce s XML a JSON

12. Práce s SQL databází

Osnova cvičení:

Témata výkladu jsou procvičována průběžně.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti znají základní programové konstrukce v Pythonu (verze 3). Orientují se jak v oblasti objektového, tak i funkcionálního paradigmatu za použití Pythonu.

Schopnosti:

Studenti jsou schopni využít Python jak v oblasti vědecko-technických výpočtů (knihovny NumPy, SciPy, SymPy), tak i v oblasti vývoje GUI aplikací, či zpracování dat (databáze).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] SUMMERFIELD, Mark. Python 3: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2737-7.

[2] PILGRIM, Mark. Ponořme se do Python(u) 3: Dive into Python 3. Praha: Cz.Nic, c2010. CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-2-1.

[3] ELKNER, Jeffrey, Allen B. DOWNEY, Chris MEYER a Jaroslav KUBIAS. Učíme se programovat v jazyce Python 3: How to think like a computer scientist - Learning with Python [online]. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://howto.py.cz

Doporučená literatura:

[4] GUTTAG, John. Introduction to computation and programming using Python: with application to understanding data. Second edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2016. ISBN 978-0262529624.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5505206.html