Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Medical Imaging Systems

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BEAM33ZSL Z,ZK 6 2+2c
Korekvizita:
Safety in Electrical Engineering for a master´s degree (BEEZM)
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Zobrazovací systémy v lékařství (A6M33ZSL)
Zobrazovací systémy v lékařství (BAM33ZSL)
Přednášející:
Jan Kybic (gar.)
Cvičící:
Jan Kybic (gar.), Jiří Borovec, Jan Hering
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Obsahem předmětu je koncepce, vlastnosti a struktura zobrazovacích systémů užívaných v současné době v lékařství. Jedná se 2D mikroskopické, rentgenové a ultrazvukové zobrazovací systémy včetně dopplerovského ultrazvuku. Dále se budeme zabývat tomografickými (3D) systémy: počítačovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MRI) včetně funkční MR a nukleárními zobrazovacími metodami (PET,SPECT).

Další informace naleznete na stránce https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/zsl

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/BEAM33ZSL

Požadavky:

Znalost principů geometrické optiky, znalost Fourierovy transformace, základní znalost zpracování signálů a obrazů, základní znalost akustiky, fyziky elektromagnetických polí a radioaktivního rozpadu.

Osnova přednášek:

1. Mikroskopie

2. Multimodální registrace

3. Rentgen

4. Počítačová tomografie

5. Ultrazvuk

6. Ultrazvuk II

7. (velikonoce)

8. Fyzika MRI

9. MRI zobrazování

10. MRI hardware

11. MRI aplikace

12. Funkční zobrazování mozku, fMRI.

13. Nukleární metody PET, SPECT.

14. Další zobrazovací techniky / rezerva

Osnova cvičení:

Teoretické a praktické seznámení s modalitami probranými na přednášce.

Cíle studia:

Získat přehled o základních v současném lékařství používaných zobrazovacích metodách, zejména o mikroskopii, rentgenu, počítačové tomografii, magnetické rezonanci (MRI), ultrazvuku a mikroskopii. Rozumět jejich fyzikálním principům.

Studijní materiály:

[1] Cho, Z.H., Jones, J.P., Singh, M.: Foundations of Medical Imaging. John Wiley&Sons, Inc., New York 1993

[2] Ed. S Webb The Physics of Medical Imaging. Bristol: Institute of Physics Publishing (IoP). 1988

[3] Bronzino, J. D. The Biomedical Engineering Handbook. Boca Raton: CRC Press. 1995

[4] Webb A., Introduction to Biomedical Imaging. IEEE press.2003

[5] Sonka M., Fitzpatrick J. M., Handbook of Medical Imaging, vol.2. SPIE Press, 2000

[6] Svatoš, J., Zobrazovací systémy v lékařství, skriptum ČVUT, 1998

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/zsl
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:E-126
Kybic J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Trnkova posluchárna K5
místnost KN:E-132
Hering J.
Borovec J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5503306.html