Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Řízení a hodnocení pracovního výkonu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C4501 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Martin Šikýř (gar.)
Cvičící:
Martin Šikýř (gar.)
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Východiska a pojetí řízení a hodnocení pracovního výkonu. Pojmy výkon a výkonnost. Principy a proces řízení pracovního výkonu. Formy, kritéria a metody hodnocení pracovníků. Vztah k jiným personálním činnostem. Realizace hodnoticího rozhovoru. Pojetí a metody hodnocení práce. Pojetí a metody analýzy práce. Vedení lidí a týmů. Stimulace k pracovnímu výkonu. Koučování a mentorování. Zvládání problémů řízení lidí. Řízení a vedení sebe sama. Příprava na roli manažera a lídra.

Požadavky:

On-line prezentace v MS Teams (viz harmonogram v Moodle)

On-line závěrečný test v Moodle (od 18. 5. 2020)

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky

2. Management a kontrola

3. Východiska a pojetí řízení pracovního výkonu

4. Principy a proces řízení pracovního výkonu

5. Hodnocení pracovníků

6. Hodnotící rozhovor

7. Hodnocení práce

8. Motivace a stimulace k pracovnímu výkonu

9. Štíhlá výroba (administrativa)

10. Etika v řízení lidí

11. Koučování a mentorování.

12. Řízení lidí a řízení sebe sama

13. Příprava na roli manažera a lídra

14. Závěrečný test

Osnova cvičení:

1. Úvod

2. - 14. Prezentace

Cíle studia:

Osvojit si zásady a postupy řízení a hodnocení pracovního výkonu pro vytvoření a využívání systému řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků v organizaci.

Studijní materiály:

ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 208 s. ISBN 978-80-247-5870-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5453306.html