Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Marketingové aplikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C4401 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Marketingová aplikace je zaměřena především na marketingovou komunikaci jako jednu ze zásadních oblastí 4P. Předmět seznámí studenty jednotlivými částmi komunikačního mixu z hlediska teorie, tak budou uvedeny četné praktické ukázky. Dále se předmět bude zabývat problematikou strategického a taktického řízení, stanovením plánů. Prostor bude věnován teorii STP a problematice řízení vztahů se zákazníky.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: prezentace a seminární práce zasílané dle stanovenému harmonogramu vyučujícímu

Možno získat max. 100 bodů, pro získání zápočtu je třeba dosáhnout minimálně 70 bodů.

Požadavky ke zkoušce:

Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury). Ukončení předmětu bude provedenou ústní zkouškou.

Osnova přednášek:

1. Globální trendy soudobého světa, specifika strategického a taktického marketingového řízení v kontextu jednotlivých trhů

2. Marketingový plán a jeho souvislost s obchodním plánem

3. Segmentace, targeting a positioning

4. Řízení vztahů se zákazníky

5. Produkt jako zdroj konkurenční výhody, role produktového manažera ve společnosti -

6. Integrovaná marketingová komunikace

7. Nástroje a plánování komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, Public Relations, osobní prodej, přímý marketing)

8. Reklamní kampaň

9. Podpora prodeje - cíle, metody, kategorie a nástroje

10. Teorie a praxe Public Relations (PR)

11. Identita organizace jako rámec pro fungování PR

12. Role tiskového mluvčího a Media Relations

13. Osobní prodej

14. Přímý marketing

Osnova cvičení:

1. Vize, mise, situaćní analýza

2. Segmentace, targeting, positioning + věrnostní programy

3. Produkt

4. Reklama, podpora prodeje, POS

5. PR + Corporate Identity

6. Sales

7. Direct marketing

Cíle studia:

Předmět naučí studenty porozumět koncepci komunikačního mixu a prakticky používat jeho nástroje.

Studijní materiály:

[P] KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8.

[P] JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8.

[P] KOTLER, P. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.

[P] PŘIKRYLOVÁ, J. a . JAHODOVÁH. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.

[D] SVOBODA, V.: Public relations moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0564-8.

[D] ŠAŠEK, M. . Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B. Praha: VŠFS, 2016. ISBN 978-80-7408-141-5.

[D] TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-716-9997-7.

[D] WUNDERMAN, L. Direct marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0731-4.

Poznámka:
Další informace:
moodle.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5453206.html