Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminární cvičení z fyziky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11SCFZ Z 0 0P+2C česky
Přednášející:
Zuzana Malá (gar.), Tomáš Vítů
Cvičící:
Zuzana Malá (gar.), Kosta Simonovic, Tomáš Vítů
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Řešení příkladů z kinematiky, dynamiky hmotného bodu, soustav částic a tuhého tělesa, mechaniky kontinua, termodynamiky.

Požadavky:

Znalost základních fyzikálních veličin a práce s vektory. Ovládání diferenciálního a integrálního počtu jedné proměnné. Základy diferenciálního a integrálního počtu více proměnných.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Procvičení: Sestavení a řešení pohybových rovnic pro jednoduché druhy pohybů hmotného bodu, soustav, tuhého tělesa, elementu kontinua, zákonů zachování energie a bilančních rovnic.

Studijní materiály:

Malá Z., Vítů T.: Sbírka příkladů z fyziky, Praha, skriptum ČVUT, 2009

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, Vutium a Prometheus, Brno, Praha, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5403206.html