Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Portugalský jazyk 3-1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
U04L3503 Z 3 0P+2C
Přednášející:
Eva Císlerová (gar.)
Cvičící:
Eva Císlerová (gar.)
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia. Předmět rozvíjí všechny jazykové kompetence studentů v portugalštině na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: poslech, čtení, mluvení a psaní. Studenti se seznámí se základy portugalského jazyka po gramatické a lexikální stránce, a to v každodenních životních situacích. Důraz je kladen na komunikační dovednosti. Předmět je určen pro začátečníky/falešné začátečníky.

Požadavky:

aktivní účast na semináři, pravidelná docházka, vypracování průběžně zadávaných úkolů

Osnova přednášek:

1. Úvod do portugalského jazyka, první rozhovor

2. Fonetika portugalského jazyka

3. Popis sebe a druhých, vlastnosti a profese

4. Mluvit o momentálních stavech a pocitech

5. Orientace v čase, dny a hodiny

6. Každodenní aktivity a pravidelná slovesa

7. Zájmy a pravidelná slovesa, jídlo a pití

8. Orientace v prostoru, předložky místa

9. Mluvit o umístění a přemístění

10. Popis prostoru, domu a města

11. Přivlastňovací zájmena a osobní předměty

12. Rodina a přátelé

13. Formy komunikace mezi lidmi

14. Závěrečný test

Osnova cvičení:

Dostupná na Moodlu předmětu v sekci Course Syllabus.

Cíle studia:

Cílem předmětu je upevnění a prohloubení jazykových znalostí posluchačů tak, aby se dorozuměli na jazykové úrovni A1 (podle evropského referenčního rámce SERR) a zlepšili svoji ústní i písemnou komunikaci.

Studijní materiály:

Jindrová, Mlýnková, Schalková (2008): Portugalština, ISBN: 978-80-7335-380-3

Coimbra, Mata Coimbra (2011): Gramática Ativa 1, ISBN: 978-972-757-638-8

Tavares (2012): Portugu?s XXI 1, ISBN: 978-972-757-934-1

Hamplová, Jindrová. (2005): Česko-portugalský slovník,ISBN: 80-85927-38-1

Jindrová, Pasienka (2005): Portugalsko-český slovník, ISBN: 80-7335-061-0

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5391606.html