Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Energetická bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0M16EBE ZK 2 2P+0S česky
Přednášející:
Jaroslav Knápek (gar.), Václav Bartuška (gar.)
Cvičící:
Václav Bartuška (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět se zabývá současnými aspekty rozvoje energetických systémů v globálním kontextu s důrazem na otázky energetické bezpečnosti. Vztah mezi ekologickými aspekty rozvoje energetiky, bezpečností dodávek energie a dopadem na konkurenceschopnost států. Role současné energetiky, zejména z pohledu současné a budoucí role ropy a zemního plynu a současnosti a budoucnosti jaderné energetiky včetně vazby na tzv. ?novou energetiku? směřující k decentralizovaci, využívání nových technologií jako je ukládání uhlíku, akumulace energie a řízení spotřeby. Politika EU ve vztahu k energetické bezpečnosti a rozvoji energetiky. Klimatické změny a vazba na rozvoj energetických systémů. Pozice ČR a budoucnost uhelné a jaderné energetiky. Problematika staveb energetických děl, Nimby syndrom.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Proč se Západ najednou začal zajímat o energetickou bezpečnost?

2. Co vlastně chceme? Energetika: ekologie, bezpečnost, konkurenceschopnost

3. Ropa ? kde se nachází, kdo ji vlastní, jak se těží

4. Zemní plyn ? kdysi odpad při těžbě, dnes cenná komodita

5. Nová energetika

6. Skladování energie, anebo řízení spotřeby?

7. Jaderná energetika ve světě

8. Evropská unie a její přístup k energetické bezpečnosti

9. Klimatická změna

10. EU Balíčky ? teď čtvrtý, tak zvaný ?zimní?

11. Česká republika ? ropa a plyn, elektřina

12. Od NIMBY k BANANA

13. Co chceme my, Češi

14. Rezerva ? aktuální téma

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Hrubý Z., Lukášek L.: Energetická bezpečnost České republiky, Carolinum, 2016, ISBN 9788024629742

volitelná:

2. Kol. autorů: Energetická bezpečnost a mezinárodní politika, Professional Publishing, 2011, ISBN: 9788074310751.

3. World Energy Outlook 2016, IEA 2016, ISBN 978-92-64-26495-3

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C2-84
Bartuška V.
17:00–18:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Ucebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5287206.html