Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Přístroje a elektromagnetismus

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11PEM Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Zuzana Malá (gar.), Tomáš Vítů
Cvičící:
Zuzana Malá (gar.), Marek Honců, Tomáš Vítů
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Elektrické pole, ustálený elektrický proud, magnetické pole, elektromagnetické pole. Optika. Úvod do fyziky pevných látek.

Požadavky:

Znalost pohybových rovnic, vlnění, diferenciální a integrální počet funkce jedné a více proměnných, zákony zachování.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Sestavení a řešení pohybové rovnice pro nabitou částici v elektromagnetickém poli. Seznámení se s problematikou optiky.

Studijní materiály:

Malá Z., Nováková D., Vítů T.: Fyzika I, Praha, skriptum ČVUT, 2009; Nováková D., Malá Z., Novák R., Fyzika II, Praha, skriptum ČVUT, 2009; Malá Z., Nováková D., Vítů T.: Laboratorní cvičení z Fyziky II, Praha, skriptum ČVUT, 2011; Malá Z., Vítů T.: Sbírka příkladů z fyziky, Praha, skriptum ČVUT, 2009.

Poznámka:

2.sem. TUL, v AR 17/18: 3.sem. TUL namísto Fyziky

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5276506.html