Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Meteorologie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21MEO1 KZ 4 2P+2C česky
Přednášející:
Jakub Hospodka, Iveta Kameníková, Jakub Kraus, Roman Matyáš
Cvičící:
Jakub Hospodka, Iveta Kameníková, Jakub Kraus, Roman Matyáš
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Složení, rozsah a vertikální členění atmosféry. Tlaky QNH, QFE, QFF, QNE, hustota a měření výšky. Vítr, turbulence, tryskové proudění a stojaté vlny. Vlhkost, adiabatické procesy. Tvorba a druhy oblačnosti, mlha, kouřmo, zákal. Srážky. Typy Vzduchových hmot, frontální rozhraní. Rozložení tlaku, cyklona, anticyklona, nefrontální tlakové níže.

Požadavky:

Fyzikální děje v plynech a kapalinách, vztah tlaku, teploty a objemu, geografie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními ději v atmosféře, které ovlivňují vznik a průběh počasí, s důrazem na jevy, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.

Studijní materiály:

Učební texty ATPL Meteorologie, CERM, Brno 2002

Oxford / Jeppesen Theoretical Knowledge Manual „Meteorology“ (Teorie ATPL)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5275606.html