Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzikální principy pro letectví 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21FPL1 Z 0 0P+2C česky
Přednášející:
Lenka Hanáková, Vladimír Socha
Cvičící:
Lenka Hanáková, Vladimír Socha
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Kinematika, dynamika hmotného bodu, soustav částic a tuhého tělesa. Silová pole. Základy mechaniky kontinua. Základy mechaniky tekutin. Vlnová fyzika. Základy termodynamiky.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je pomoci studentům s pochopením probíraných fyzikálních principů a to zejména na základě početních cvičení.

Studijní materiály:

Malá, Z., Vítů, T.: Sbírka příkladů z fyziky, ČVUT 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5273706.html