Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Strojírenské konstruování I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2132031 KZ 3 1P+2C česky
Přednášející:
Karel Petr (gar.), Roman Uhlíř
Cvičící:
Karel Petr (gar.), Eliška Cézová, Martin Dub, Martin Havlíček, Jan Hoidekr, Josef Kamenický, Jan Kanaval, Jaroslav Křička, Martin Machač, Vít Řípa, David Skalický, Marek Štádler, Jakub Štětina, Ondřej Štoček, Oskar Turek, Roman Uhlíř
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Umět se graficky vyjadřovat - v rozumných mezích (nutné pro všechny předměty VŠ) - základní komunikační prostředek strojařů. Trénovat prostorovou představivost.

Rozklad strojních součástí na základní geometrické tvary - analýza součástí. Sjednotí znalosti o tvorbě výkresové dokumentace (filosofie zobrazování a kótování popsané v rámci ISO GPS). Těžiště elementárních znalostí (výchozí základna) každého strojaře (sjednocení znalostí - gymnazistů a průmyslováků). Zobrazování a kótování geometricky různých součástí - stupňování složitosti a sledování funkce součásti.

Získání znalostí a dovedností potřebných pro navazující předměty SK2, SK3, SK4, ČMS1, ČMS2, KC a BP.

Požadavky:

- 2 tužky: (mikrotužka s tuhou tvrdosti HB; versatilka s tuhou tvrdosti B, nebo 2B).

- Pryž na gumování.

- Desky s chlopněmi.

- Znalosti středoškolské matematiky.

- Podrobněji viz http://seps.fs.cvut.cz/SK1

Osnova přednášek:

1) Úvod do předmětu. Normalizace technické dokumentace. Technické výkresy. Základy technického zobrazování. Pravoúhlé promítání. Počet a volba obrazů.

2) Kreslení řezů a průřezů. Přerušování (zkracování) obrazů součástí. Zobrazování souměrných předmětů. Kreslení náčrtů. Udávání rozměrů na výkresech.

3) Hlavní zásady kótování. Kótovací, pomocné a odkazové čáry. Zapisování kót. Soustavy kót.

4) Kótování základních geometrických prvků. Zobrazování a kótování normalizovaných prvků. Udávání přesnosti rozměru na výkrese.

5) Předepisování textury (drsnosti) povrchu na výkrese. Předepisování stavu hran na výkrese. Zobrazování a kótování pružin.

6) Označování profilů a tyčí. Popisové pole. Zobrazování a kótování závitů, šroubů, matic. Výkresy odlitků, výkovků, svarků.

7) Výkresy součástí a sestavení. Šroubové spoje. Návrhové výkresy. Výkresy polotovarů. Technická zpráva. Bibliografické citace.

Osnova cvičení:

1) Normalizované písmo

2) Náčrt a výkres rotační obráběné součásti

3) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.

4) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.

5) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.

6) Skica a výkres válcové tlačné pružiny. Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.

7) Skica a výkres válcové tlačné pružiny.

8) Skica a výkres obrobku vyrobeného z nenormalizovaného polotovaru (odlitek, výkovek).

9) Skica a výkres obrobku vyrobeného z nenormalizovaného polotovaru (odlitek, výkovek).

10) Skici pěti různých šroubových spojů.

11) Skici pěti různých šroubových spojů.

12) Skici pěti různých šroubových spojů.

13) Kontrola odevzdání všech úloh. Závěrečný test

Cíle studia:

Umět se graficky vyjadřovat - v rozumných mezích (nutné pro všechny předměty VŠ) - základní komunikační prostředek strojařů. Trénovat prostorovou představivost. Získání znalostí a dovedností potřebných pro navazující předměty SK2, SK3, SK4, ČMS1, ČMS2, KC a BP.

Rozklad strojních součástí na základní geometrické tvary - analýza součástí. Sjednotí znalosti o tvorbě výkresové dokumentace (filosofie zobrazování a kótování popsané v rámci ISO GPS). Těžiště elementárních znalostí (výchozí základna) každého strojaře (sjednocení znalostí - gymnazistů a průmyslováků).Zobrazování a kótování geometricky různých součástí - stupňování složitosti a sledování funkce součásti.

Studijní materiály:

[1] POSPÍCHAL, J.: Technické kreslení. Praha, Vydavatelství ČVUT 2014 (2008).

[2] SLANEC, K.: Konstruování. Geometrická přesnost - 1., 2., 3. díl. Praha, Vydavatelství ČVUT.

[3] SLANEC, K.: Základy konstruování. Geometrická přesnost-příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.

[4] Strojnické tabulky - Jiří Leinveber, Pavel Vávra - Vydavatelství: ALBRA

[5] Web: http://seps.fs.cvut.cz/SK1

Poznámka:

Povinný předmět (compulsory subject - in czech and english)

Další informace:
http://seps.fs.cvut.cz/SK1
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A2-261b
Hoidekr J.
14:15–15:45
(paralelka 109)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261a
Skalický D.
16:00–17:30
(paralelka 110)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-440
Kamenický J.
17:45–19:15
(paralelka 115)
Dejvice
Rýsovna 440
místnost T4:A2-440
Křička J.
14:15–15:45
(paralelka 501)
Dejvice
Rýsovna 440
místnost T4:A2-261b
Cézová E.
17:45–19:15
(paralelka 116)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261a
Skalický D.
14:15–15:45
(paralelka 508)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-261a
Skalický D.
17:45–19:15
(paralelka 510)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-261b
Cézová E.
16:00–17:30
(paralelka 151)
Dejvice
Rýsovna 261b
Út
místnost T4:A2-261a
Řípa V.
12:30–14:00
(paralelka 105)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:D1-366
Petr K.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 366
místnost T4:A2-261a
Řípa V.
17:45–19:15
(paralelka 117)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-261b
Cézová E.
12:30–14:00
(paralelka 106)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261a
Uhlíř R.
14:15–15:45
(paralelka 107)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-261b
Petr K.
17:45–19:15
(paralelka 118)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-440
Štětina J.
12:30–14:00
(paralelka 502)
Dejvice
Rýsovna 440
místnost T4:A2-261b
Cézová E.
14:15–15:45
(paralelka 108)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-440
Štětina J.
17:45–19:15
(paralelka 503)
Dejvice
Rýsovna 440
St
místnost T4:A2-261a
Uhlíř R.
14:15–15:45
(paralelka 111)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-261a
Uhlíř R.
16:00–17:30
(paralelka 113)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-261b
Skalický D.
14:15–15:45
(paralelka 112)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261b
Skalický D.
16:00–17:30
(paralelka 114)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-440
Štádler M.
14:15–15:45
(paralelka 504)
Dejvice
Rýsovna 440
místnost T4:A2-440
Štádler M.
16:00–17:30
(paralelka 505)
Dejvice
Rýsovna 440
Čt
místnost T4:A2-261a
Havlíček M.
12:30–14:00
(paralelka 101)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-261a
Havlíček M.
16:00–17:30
(paralelka 103)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-261b
Štoček O.
12:30–14:00
(paralelka 102)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261b
Štoček O.
16:00–17:30
(paralelka 104)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-440
Dub M.
12:30–14:00
(paralelka 506)
Dejvice
Rýsovna 440
místnost T4:D2-256
Uhlíř R.
14:15–15:45
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna 256
místnost T4:A2-440
Křička J.
16:00–17:30
(paralelka 507)
Dejvice
Rýsovna 440
místnost KN:A-215
Petr K.
13:15–15:00
(přednášková par. 4)
Karlovo nám.
Posluchárna KA215
místnost T4:A2-440
Petr K.
13:15–15:00
(paralelka 444)
Dejvice
Rýsovna 440

místnost T4:A2-261a
Turek O.
09:00–10:30
(paralelka 119)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:D1-266
Petr K.
12:30–14:00
(přednášková par. 3)
Dejvice
Posluchárna 266
místnost T4:A2-261b
Machač M.
09:00–10:30
(paralelka 120)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261a
Turek O.
10:45–12:15
(paralelka 121)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-440

09:00–10:30
(paralelka 509)
Dejvice
Rýsovna 440
místnost T4:A2-261b
Machač M.
10:45–12:15
(paralelka 122)
Dejvice
Rýsovna 261b
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5269606.html