Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Strojírenské konstruování I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2132031 KZ 3 1P+2C česky
Přednášející:
Karel Petr (gar.), Roman Uhlíř
Cvičící:
Karel Petr (gar.), Eliška Cézová, Zdeněk Češpíro, Martin Dub, Martin Havlíček, Jan Hoidekr, Josef Kamenický, Jan Kanaval, Jaroslav Křička, Jiří Mrázek, David Skalický, Marek Štádler, Ondřej Štoček, Roman Uhlíř
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Umět se graficky vyjadřovat - v rozumných mezích (nutné pro všechny předměty VŠ) - základní komunikační prostředek strojařů. Trénovat prostorovou představivost.

Rozklad strojních součástí na základní geometrické tvary - analýza součástí. Sjednotí znalosti o tvorbě výkresové dokumentace (filosofie zobrazování a kótování popsané v rámci ISO GPS). Těžiště elementárních znalostí (výchozí základna) každého strojaře (sjednocení znalostí - gymnazistů a průmyslováků). Zobrazování a kótování geometricky různých součástí - stupňování složitosti a sledování funkce součásti.

Získání znalostí a dovedností potřebných pro navazující předměty SK2, SK3, SK4, ČMS1, ČMS2, KC a BP.

Požadavky:

- 2 tužky: (mikrotužka s tuhou tvrdosti HB; versatilka s tuhou tvrdosti B, nebo 2B).

- Pryž na gumování.

- Desky s chlopněmi.

- Znalosti středoškolské matematiky.

- Podrobněji viz http://seps.fs.cvut.cz/SK1

Osnova přednášek:

1) Úvod do předmětu. Normalizace technické dokumentace. Technické výkresy. Základy technického zobrazování. Pravoúhlé promítání. Počet a volba obrazů.

2) Kreslení řezů a průřezů. Přerušování (zkracování) obrazů součástí. Zobrazování souměrných předmětů. Kreslení náčrtů. Udávání rozměrů na výkresech.

3) Hlavní zásady kótování. Kótovací, pomocné a odkazové čáry. Zapisování kót. Soustavy kót.

4) Kótování základních geometrických prvků. Zobrazování a kótování normalizovaných prvků. Udávání přesnosti rozměru na výkrese.

5) Předepisování textury (drsnosti) povrchu na výkrese. Předepisování stavu hran na výkrese. Zobrazování a kótování pružin.

6) Označování profilů a tyčí. Popisové pole. Zobrazování a kótování závitů, šroubů, matic. Výkresy odlitků, výkovků, svarků.

7) Výkresy součástí a sestavení. Šroubové spoje. Návrhové výkresy. Výkresy polotovarů. Technická zpráva. Bibliografické citace.

Osnova cvičení:

1) Normalizované písmo

2) Náčrt a výkres rotační obráběné součásti

3) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.

4) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.

5) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.

6) Skica a výkres válcové tlačné pružiny. Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.

7) Skica a výkres válcové tlačné pružiny.

8) Skica a výkres obrobku vyrobeného z nenormalizovaného polotovaru (odlitek, výkovek).

9) Skica a výkres obrobku vyrobeného z nenormalizovaného polotovaru (odlitek, výkovek).

10) Skici pěti různých šroubových spojů.

11) Skici pěti různých šroubových spojů.

12) Skici pěti různých šroubových spojů.

13) Kontrola odevzdání všech úloh. Závěrečný test

Cíle studia:

Umět se graficky vyjadřovat - v rozumných mezích (nutné pro všechny předměty VŠ) - základní komunikační prostředek strojařů. Trénovat prostorovou představivost. Získání znalostí a dovedností potřebných pro navazující předměty SK2, SK3, SK4, ČMS1, ČMS2, KC a BP.

Rozklad strojních součástí na základní geometrické tvary - analýza součástí. Sjednotí znalosti o tvorbě výkresové dokumentace (filosofie zobrazování a kótování popsané v rámci ISO GPS). Těžiště elementárních znalostí (výchozí základna) každého strojaře (sjednocení znalostí - gymnazistů a průmyslováků).Zobrazování a kótování geometricky různých součástí - stupňování složitosti a sledování funkce součásti.

Studijní materiály:

[1] POSPÍCHAL, J.: Technické kreslení. Praha, Vydavatelství ČVUT 2014 (2008).

[2] SLANEC, K.: Konstruování. Geometrická přesnost - 1., 2., 3. díl. Praha, Vydavatelství ČVUT.

[3] SLANEC, K.: Základy konstruování. Geometrická přesnost-příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.

[4] Strojnické tabulky - Jiří Leinveber, Pavel Vávra - Vydavatelství: ALBRA

[5] Web: http://seps.fs.cvut.cz/SK1

Poznámka:

Povinný předmět (compulsory subject - in czech and english)

Další informace:
http://seps.fs.cvut.cz/SK1
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A2-261b
Havlíček M.
10:45–12:15
(paralelka 17)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261a
Hoidekr J.
14:15–15:45
(paralelka 8)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-261a
Hoidekr J.
16:00–17:30
(paralelka 14)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-440
Štoček O.
10:45–12:15
(paralelka 24)
Dejvice
Rýsovna 440
místnost T4:A2-261b
Havlíček M.
14:15–15:45
(paralelka 9)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261b
Havlíček M.
16:00–17:30
(paralelka 15)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261a
Hoidekr J.
10:45–12:15
(paralelka 16)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-440
Štoček O.
14:15–15:45
(paralelka 25)
Dejvice
Rýsovna 440
místnost T4:A2-440
Štoček O.
16:00–17:30
(paralelka 26)
Dejvice
Rýsovna 440
Út
místnost T4:A2-261a
Štádler M.
10:45–12:15
(paralelka 6)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:D1-366
Petr K.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 366
místnost T4:A2-261a
Štádler M.
16:00–17:30
(paralelka 51)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-440
Skalický D.
10:45–12:15
(paralelka 7)
Dejvice
Rýsovna 440
místnost T4:A2-261b
Cézová E.
10:45–12:15
(paralelka 27)
Dejvice
Rýsovna 261b
St
místnost T4:A2-261a
Kanaval J.
12:30–14:00
(paralelka 12)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-261b
Skalický D.
12:30–14:00
(paralelka 13)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-440
Uhlíř R.
12:30–14:00
(paralelka 30)
Dejvice
Rýsovna 440
Čt
místnost T4:A2-261a
Petr K.
10:45–12:15
(paralelka 22)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-440
Štoček O.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Dejvice
Rýsovna 440
místnost T4:A2-261a
Petr K.
16:00–17:30
(paralelka 3)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-261b
Dub M.
10:45–12:15
(paralelka 23)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261b
Dub M.
12:30–14:00
(paralelka 2)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261b
Dub M.
16:00–17:30
(paralelka 4)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-440
Štoček O.
10:45–12:15
(paralelka 31)
Dejvice
Rýsovna 440
místnost T4:A2-261a
Havlíček M.
12:30–14:00
(paralelka 32)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-440
Havlíček M.
16:00–17:30
(paralelka 33)
Dejvice
Rýsovna 440
místnost KN:A-215
Petr K.
13:15–15:00
(přednášková par. 444)
Karlovo nám.
Posluchárna KA215
místnost T4:D2-256
Uhlíř R.
14:15–15:45
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna 256

místnost T4:A2-261a
Kamenický J.
09:00–10:30
(paralelka 19)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-261a
Petr K.
14:15–15:45
(paralelka 11)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-261b
Petr K.
09:00–10:30
(paralelka 20)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-360
Uhlíř R.
10:45–12:15
(paralelka 18)
Dejvice
Poč. rýsovna 360
místnost T4:A2-261b
Cézová E.
14:15–15:45
(paralelka 37)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-360
Uhlíř R.
09:00–10:30
(paralelka 34)
Dejvice
Poč. rýsovna 360
místnost T4:D1-266
Petr K.
12:30–14:00
(přednášková par. 3)
Dejvice
Posluchárna 266
místnost T4:A2-360
Uhlíř R.
14:15–15:45
(paralelka 10)
Dejvice
Poč. rýsovna 360
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5269606.html