Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11FYZ Z,ZK 5 2P+2C+18B
Přednášející:
Zuzana Malá (gar.), Marek Honců, Tomáš Vítů
Cvičící:
Zuzana Malá (gar.), Marek Honců, Tomáš Vítů
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Kinematika, dynamika hmotného bodu, soustav částic a tuhého tělesa, mechanika kontinua, termodynamika.

Požadavky:

Znalost základních fyzikálních veličin a práce s vektory. Ovládání diferenciálního a integrálního počtu jedné proměnné. Základy diferenciálního a integrálního počtu více proměnných.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Sestavení a řešení pohybových rovnic pro jednoduché druhy pohybů hmotného bodu, soustav, tuhého tělesa, elementu kontinua. Zákony zachování energie a bilanční rovnice.

Studijní materiály:

Malá Z., Nováková D., Vítů T.: Fyzika I, Praha, skriptum ČVUT, 2009

Malá Z., Nováková D., Vítů T.: Laboratorní cvičení z Fyziky I, Praha, skriptum ČVUT, 2009

Malá Z., Vítů T.: Sbírka příkladů z fyziky, Praha, skriptum ČVUT, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5267706.html