Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Aditivní a alternativní technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331503 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Předmět má za úkol seznámit posluchače s možnostmi aditivních technologií v oblastech rychlého prototypování výrobků i standartních průmyslových výrobních procesů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vývoj aditivních technologií, používané principy výroby, aplikační potenciál aditivních technologií.

2. Aditivní technologie pro zpracování nekovových materiálů.

3. Aditivní technologie pro zpracování kovových materiálů.

4. Technologie additive manufacturing pomocí konvenčních i speciálních metod navařování - zaměření na tvorbu ,,samonosných" 3D návarů + navazující cvičení.

5. Revers engineering, technologie měření využitelné jako zdroj dat pro technologie rapid prototyping.

6. Optimalizace procesu aditivní technologie výroby s využitím simulačních nástrojů (ext).

7. Aditivní technologie v medicínských aplikacích + navazující cvičení.

8. Přehled používaných materiálů využívaných v technologiích additive manufacturing, vlastnosti těchto materiálů a jejich srovnání s konvenčními.

9. Aditivní technologie a jejich ekonomická efektivnost. Identifikace informačních vstupů pro ekonomické hodnocení daných technologií a návrh metodiky kalkulace nákladů + navazující cvičení.

10. Stavba strojů pro technologie additive manufacturing a způsoby jejich řízení.

11. Stavba strojů pro technologie hybrid manufacturing a způsoby jejich řízení.

12. Metal Injecion Molding.

13. Konstrukční a technologická pravidla týkající se laserového spékání kovů, presentace CAM Magics (ext.).

Osnova cvičení:

1. Zadání projektu návrhu uchopovacího mechanismu pro pracoviště kooperativní montáže.

2. Vlastní návrh a konzultace kontrukčního řešení.

3. Vlastní návrh a ukázka tvorby strategií tisku, slicer.

4. Speciální metody navařování.

5. Výroba a případné optimalizace jednotlivých řešení.

6. Výroba a případné optimalizace jednotlivých řešení.

7. Využití AM technologií v biomedicíně.

8. Představení pracoviště DMLS a zadání individuálních projektů.

9. Kalkulace nákladů pro jednotlivé technologie AM.

10. Praktické školení obsluhy DMLS tiskárny.

11. Realizace individuálních projektů.

12. Realizace individuálních projektů.

13. Prezentace výsledků individuálních projektů.

Cíle studia:

Předmět má za úkol seznámit posluchače s možnostmi aditivních technologií v oblastech rychlého prototypování výrobků i standartních průmyslových výrobních procesů.

Studijní materiály:

- Christopher Barnatt, 3D Printing: Second Edition, ISBN-13: 978-1502879790, CreateSpace Independent Publishing Platform; 2 edition, 2014

- Ian Gibson, David Rosen, Brent Stucker, Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing Hardcover, ISBN 978-1493921126, Springer; 2nd ed. 2015

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://utopm.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=31503
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5253306.html