Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Elektrofyziologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBBELFA Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Tento předmět navazuje na Anatomii a fyzilogii II a zabývá se problematikou vzrušivých tkání (svalů a nervové soustavy)z pohledu vzniku, možností měření a využití změn elektrických parametrů. Generace signálů je vysvětlena na buněčné a molekulární úrovni, k výuce jsou použity různé simulační programy. Z pohledu metodiky je věnována pozornost možnostem měření elektrických parametrů na všech úrovních - buňka, tkáň a celý orgán. Využití elektrických parametrů buněk, tkání a orgánů je probráno jak z pohledu výzkumného, tak klinického; jsou uvedeny rovněž možnosti využití elektrické stimulace a el. pole v medicíně. Součástí předmětu jsou také praktická cvičení zaměřená na samostanou práci studentů.

Požadavky:

zápočet:

absolvovaní všech cvičení (v případě absence domluvit náhradu s doc. Vaculínem).

zkouška:

forma: multiple-choice test, jedna odpověď správná

čas: 45 minut

výsledky: známy do týdne po dopsání

počet správných otázek a hodnocení: výborně 0-3 chyby, velmi dobře 4-6 chyb, dobře 7-11 chyb, nevyhověl 12 a více

Osnova přednášek:

1. - 3. Obecná elektrofyziologie - úvod do problematiky,

historie, membrána vzrušivých tkání, akční a

klidový

potenciál, nerv a synapse

4. - 7. Srdce a EKG - historie, generace signálu, typická EKG křivka, využití EKG

8. - 11. Mozek a EEG - historie EEG, generace signálu, typy aktivit, využití, spánek a bdění, epilepsie,

evokované potenciály

12. - 13. Další využití elektrofyziologie ve výzkumu a

klinické praxi - využití elektrofyziologie ve

výzkumu a léčbě bolesti a epilepsie, patch-clamp, voltage- clamp, jednotky, klinické využití

evokovaných potenciálů

Osnova cvičení:

1. - 4. EKG - paktické nahrání a vyhodnocení končetinových

svodů EKG

5. - 9. EEG - praktické nahrání a vyhodnocení změn EEG

aktivity při otevření očí a pohybu

10. - 13. Kardiostimulátory a základy klinické

patofyziologie srdce - ukázky patologického EKG, poruchy myokardu, kontraktility a převodního

systému, indikace kardiostimulace a defibrilace

Cíle studia:

Seznámit studenty s teorií vzniku elektrických projevů buněk, s možnostmi měření a využití těchto projevůna různých úrovních, s vlivem elektrické stimulace a umožnit studentům praktické naměření EKG a EEG.

Studijní materiály:

Vokurka M., a kol.: Patofyziologie pro nelékařské směry, Karolinum, Praha, 2005

Silbernagel S., Lang A.: Atlas patofyziologie člověka. Grada, Praha 2001

Nečas a kol., Testové otázky z patologické fyziologie, Praha, Triton, 200x

ftp://patf-biokyb.lf1.cuni.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5207906.html