Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Seminář k diplomové práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMCSDP Z 1 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět by měl studentům vštípit správný způsob zpracování diplomové práce po formální stránce, včetně možností zpracování zjištěných výsledků a jejich správná interpretace. Dále bude seminář zaměřen na nácvik prezentace havních tezí diplomové práce vhodnou formou, tak aby byli studenti připraveni na obhajobu své diplomové práce.

Požadavky:

Studenti vypracují návrh podkladu zadání diplomové práce.

1. Na požadované úrovni vypracovat podklad zadání diplomové práce.

2. Úspěšně prezentovat zadané téma.

Osnova přednášek:

Přednášející: as. Mgr. Monika Donevová, prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA

Téma přednášek:

- Formální náležitosti diplomové práce, práce se šablonou a zadání diplomové práce.

- Zadaní témat závěrečné zprávy.

- Vhodné formy prezentace výsledků, příprava prezentace.

- Odborná publikace.

- Prezentace zadaných témat.

- Vyhodnocení chyb v závěrečných zprávách a při prezentacích

- THESES

Osnova cvičení:

nejsou vypsána

Cíle studia:
Studijní materiály:

BIERNATOVA, Olga. Bibliografické citace dle aktualizované normy ISO 690. [vid. 2017-11-28]. Dostupné také z: http://ow.ly/6FX1Z

FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. 1. vydání. 223 s. ISBN 8086292053

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. 5. vyd., v českém jazyce 1. vyd. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6

PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace - Umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: GRADA. 2012. 2. vyd. ISBN: 978-80-247-4484-1

TICHÁ, L., CIVÍNOVÁ, Z., MORYSKOVÁ, M., TRTÍKOVÁ, I., NĚMEČKOVÁ, L.: Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2011, akt. 2016

Šablona pro psaní diplomové práce určená pro navazující magisterské studijní obory (CNP) garantované katedrou zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva (prezenční i kombinovaná forma studia). [vid. 2017-11-28]. Dostupné z: http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/diplomova-prace

Vzory desek, dalších stránek a prohlášení [vid. 2017-11-28]. Dostupné z: http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/diplomova-prace

https://www.citacepro.com/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5207606.html