Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nízkoenergetické chlazení budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2162106 KZ 3 1P+1C
Přednášející:
Miloš Lain (gar.)
Cvičící:
Miloš Lain (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Předmět podává základní informace nízkoenergetických, alternativních a pasivních metodách chlazení budov.

Požadavky:

Zpracování zprávy. Znalost témat předmětu.

Osnova přednášek:

Tepelná zátěž budov, chladicí výkon klimatizace, vnější klima, vnitřní zdroje tepla. Strojní chlazení, volné chlazení, akumulace chladu, využití odpadního tepla. Pasivní chlazení - koncepce budov. Nízkoenergetické chlazení - adiabatické chlazení vzduchu, noční větrání, sálavé chlazení s akumulační hmotou, chlazení využívající chlad ze zemského polomasivu, systémy pro využití vysokoteplotního chlazení (sálavé chlazení, vytěsňovací přívod vzduchu).

Osnova cvičení:

Předmět je organizován formou seminářů. Seznámení se s zadanými budovami a jejich klimatizačním systémem

Příprava monitorování provozu a spotřeb.

Analýzy naměřených dat.

Návrh opatření pro snížení energetické náročnosti.

Na jedné budově pracují týmy 2 až 5 osob dle rozsahu prací a společně vypracují zprávu, která je podkladem pro získání zápočtu. Součástí seminářů by byl i můj výklad. Počet a hodinový rozsah seminářů určíme operativně, dle potřeby a časových možností.

Cíle studia:

Přehled o nizkoenergetických metodách chlazení budov a snižování energetické náročnosti klimatizace uplatněný na konkrétní budově.

Studijní materiály:

CHYSKÝ, J.; HEMZAl, K. a kol. Větrání a klimatizace. Technický průvodce. 3.vyd.

Brno: BOLIT - B press, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T4:C1-310
Lain M.
09:00–09:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 310
místnost T4:C1-310
Lain M.
09:45–10:30
(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 310
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5193206.html