Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Makro a mikroekonomika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE0B16MME Z,ZK 4 2P+2S anglicky
Přednášející:
Jan Jandera (gar.)
Cvičící:
Jan Jandera (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základních ekonomických kategorií a jejich praktické aplikace. Zdůrazňují se principy ekonomického myšlení, fungování trhu., chování spotřebitele a výrobce, a to jak na trzích dokonalé konkurence, tak i na trzích s omezenou a vyloučenou konkurencí. Znalostí mikroekonomie jsou využity pro chápání ekonomických principů v oblasti makroekonomie v tématech hrubý domácí produkt a potenciální produkt, cenová hladina, trh práce, zahraniční obchod a měnový kurs. Analýza vládní hospodářské politiky se soustřeďuje na fiskální politiku vlády a monetární politiku centrální banky. Na cvičeních studenti řeší konkrétní příklady a úlohy. Zkouška je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí v reálných situacích a řešení konkrétních úloh.

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Osnova přednášek:

1. Význam ekonomie. Základní pojmy.

2. Trh. Poptávka a nabídka.

3. Elasticita. Chování spotřebitele.

4. Chování výrobce. Náklady.

5. Zisk v dokonalé konkurenci.

6. Selhání trhu. Monopol.

7. Základy makroekonomiky. Základní teoretické koncepce.

8. a 9. Hrubý domácí produkt. Tvorba a užití.

10. Peníze. Banky. Inflace. Monetární politika.

11. Trh práce. Nezaměstnanost. Hospodářský cyklus.

12. Fiskální politika.

13. Zahraničně obchodní politika. Devizová politika. Euro.

14. Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:

1. Význam předmětu. Základní pojmy.

2. Statistické výpočty.

3. Poptávka, nabídka, trh.

4. Elasticita.

5. Spotřebitel.

6. Chování výrobce - produkce.

7. Chování výrobce - náklady.

8. Chování výrobce - tržby a zisk v podmínkách dokonalé konkurence a monopolu.

9. Mezinárodní obchod - absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodu, teorie mezinárodních směnných poměrů.

10. Základní makroekonomické ukazatele - HDP tvorba.

11. Základní makroekonomické ukazatele - HDP užití.

12. Základní makroekonomické ukazatele - inflace.

13. Základní makroekonomické ukazatele - magický čtyřúhelník.

14. Rezerva, dopisování testů, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Fialová H.- Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl I. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-00-8 Díl II. Hospodaření vlády, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-03-9

Fialová H. - Ambrožová A., Jandera J., Čísla a čáry v ekonomii, A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-01-5

Fialová H. - Fiala J., EKONOMIE pro studenty, manuál, A plus, Praha 2011, ISBN 978-80-903804-6-2

Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÝ SLOVNÍK s výkladem česky a anglicky, 3. vydání, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-02-2

Webové stránky předmětu se studijními materiály a s osnovami všech přednášek: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/makro-a-mikroekonomika

Elektronický systém moodle s materiály k samostudiu a k zadávání samostatných úloh studentům

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost JP:B5-576
Jandera J.
10:00–11:45
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
místnost JP:B5-576
Jandera J.
11:45–13:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Jugoslávských partyzánů 3
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost JP:B5-576
Jandera J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
místnost JP:B5-576
Jandera J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Jugoslávských partyzánů 3
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5159306.html