Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzika I.A

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
202A026 ZK 3 0P+0L česky
Přednášející:
Daniel Tischler, Petr Vlčák (gar.), Zuzana Budinská, Petr Ducháček, Tomáš Horažďovský, Dominik Chren, Miroslav Jílek, Zdeněk Kohout, Antonín Štěpánek, Václav Vacek, Eva Veselá
Cvičící:
Daniel Tischler, Petr Vlčák (gar.), Zuzana Budinská, Petr Ducháček, Tomáš Horažďovský, Dominik Chren, Miroslav Jílek, Zdeněk Kohout, Antonín Štěpánek, Václav Vacek, Eva Veselá
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Mechanika hmotného bodu, soustavy hmotných bodů, tuhého tělesa, pevného kontinua a tekutin. Kmity a vlnění.

Molekulová fyzika a termodynamika.

Fyzikální pole.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení. Předmět si lze zapsat na úrovni beta i alfa.

Osnova přednášek:

1.Kinematika hmotného bodu.

2.Dynamika hmotného bodu.

3.Mechanika soustavy hmotných bodů.

4.Tuhé těleso.

5.Mechanika pevného kontinua.

6.Mechanika tekutin.

7.Kmity a vlnění.

8.Molekulová fyzika a termodynamika.

9.Fyzikální pole. Gravitační pole.

10.Elektrostatické pole.

11.Magnetické pole.

12.Elektromagnetická indukce.

Osnova cvičení:

V laboratorním cvičení se procvičují přednášená témata formou měření vybraných úloh a počítání příkladů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Černý a kol.: Fyzika I. ČVUT 2002, 2004, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5146606.html